1ilaç

HEXABRIX 320 IV Flakon

Guerbet

 

Etken Maddeler:

Sodyum iyoksaglat 196 mg/ml, Meglumin iyoksaglat 393 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik 1 i.v. flakon, 50 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Oral yolla erişkinlerde 100-400 ml, çocuklarda 30-40 ml'dir. Rektal yolla erişkinlerde 200-400 ml, çocuklarda 30-150 ml'dir. Tamodansitometride 50 ml'lik preparat %2-5 oranında sulandırılmış olarak kullanılabilir. Toplam doz 250 ml'yi geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Serebral anjiyografi (beyin anjiyografisi), periferik arteriyografi, selektif viseral arteriyografi, sol ventrikülografi ile veya ventrikülografi hariç selektif koroner arteriyografi, ürografi, histerosalpingografi, artrografi, dijital anjiyografi, sindirim organları tetkiki, konvansiyonel radyolojide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Alt araknodial (veya epidural) yolla kullanım hastada konvüIsiyon yaratabilir ve bu ölümle sonuçlanabilir. İyoksaglik asidin tuzları (monoasit dimeri) vasküler yolla enjekte edildiği takdirde vücut dışı alanda plazmatik ve interstisyel şekilde yayılmaktadır. Büyük çoğunluğu glomerüler filtrasyon yolu ile veya böbrek yetmezliği halinde saha yolu ile vücuttan atılır.

 

Uyarılar:

Diğer üç iyotlu kontrast maddeler gibi allerjik dispozisyonlu hastalarda aşırı duyarlılık reaksiyonları daha sık görülmektedir. Bu reaksiyonlar bazen fatal da olabilir. Hiçbir zaman bu reaksiyonların önceden saptanması mümkün değildir. Ağır karaciğer yetmezliği olan, konjestif kalp yetmezliği olan, önemli derecede solunum yetmezliği, alerjik bünyeli olan ve iyoda duyarlı hastalarda özellikle dikkatli olunmalıdır. Böbrek yetmezliği olan, diyabetik, miyelomalı, hiperürisemik hastalarda, bunun yanında bol diürez sağlanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Sıcaklık hissi ki bu özellikle larinksde ve abdomen pelvik bölgede olur, ciltte kızarıklar ki bu özellikle yüzde görülür. Bunun yanında nadiren mide bulantısı ve hatta bazen kusmalar da olabilir. Diğer entolerans reaksiyonları; daha çok ürtiker tarzında ve önemli olmayan eritem, çoğunlukla ani şok şeklinde ortaya çıkan ve enjeksiyon hızı veya verilen miktarla ilgisi olmayan belirtiler ise kendisini tansiyon düşmesi veya başka arazlar (sindirim, sinirsel, solunumla ilgili, kardiyovasküler) şeklinde gösterir.