1ilaç

HİBERİX Aşı

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Etken Madde(ler):

Haemophilus b PRP 10 mcg/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Primer aşılama takvimi, yaşamın ilk 6 ayı içinde verilen üç dozu içerir ve iki aylıktan itibaren başlatılabilir. Hib aşısı takvimi ulusal önerilere göre uyarlanabilir. Uzun dönemli korunma sağlamak amacıyla yaşamın ikinci yılında bir rapel doz önerilir. Diğer aşılarla aynı enjektör içinde karıştırılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hib'in neden olduğu hastalığa karşı, iki aylıktan itibaren bütün infantların aktif bağışıklanması için endikedir. Haemophilus influenzae'nın diğer tiplerinin veya diğer mikroorganizmaların neden olduğu menenjite karşı koruma sağlamaz.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen kişilere veya daha önceki Hib aşılamaları sonrasında aşırı duyarlılık belirtileri gösteren kişilere uygulanmamalıdır. Akut ateşli hastalıkları olan kişiler için uygulama ertelenmelidir. Minör bir enfeksiyonun varlığı aşılama için kontrendikasyon değildir.

 

Uyarılar:

Ortaya çıkabilecek nadir anafilaktik reaksiyonlar için gerekli tıbbi tedavi olanakları hazır bulundurulmalıdır. Aşılanan bireyler bu amaçla aşılama sonrasında 30 dakika süreyle tıbbi gözetim altında bulundurulmalıdır. Trombositopenili ya da kanama bozukluğu olan bireylere yapılacak intramüsküler bir uygulama sonrasında kanama oluşabileceğinden dolayı subkutan olarak uygulanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

İlk 48 saat içinde en sık bildirilen yan etki enjeksiyon bölgesinde görülen ve kendiliğinden iyileşen hafif kızarıklık, hafif şişme, ağrı, ateş, iştah kaybı, hareketlilik hali, kusma, ishal ve olağandışı ağlamadır.