1ilaç

ZOFRAN Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Ondansetron

 

 

Etken Madde(ler):

Ondansetron HCI

 

Piyasa Şekilleri:

4 mg: 6 tablet
8 mg: 6 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Kemoterapi ve radyoterapi sonucu oluşan bulantı ve kusma: Yetişkinler: Emetojenik kemoterapi ve radyoterapi: Önerilen oral doz tedaviden 1-2 saat önce 8 mg, takiben 12 saat sonra 8 mg oraldır. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş veya uzamış emesisten korunmak için, Zofran tedavisine 5 güne kadar oral yoldan günde 2 kere 8 mg şeklinde devam edilir. Yüksek derecede emetojenik kemoterapi: Tedaviye intravenöz uygulama ile başlamak önerilir. İlk 24 saatten sonraki gecikmiş emesisten korunmak için, ilk uygulanan tedaviyi takiben Zofran tedavisine 5 güne kadar günde 2 kere 8 mg oral olarak devam edilir. Çocuklar: Zofran, kemoterapiden hemen önce tek bir intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir, takiben 12 saat sonra 4 mg oral olarak devam edilir. İlk uygulanan tedaviyi takiben 5 güne kadar günde 2 kere 4 mg oral olarak verilebilir. Post-operatif bulantı ve kusma: Yetişkinler: Önerilen oral doz anesteziden 1 saat önce oral olarak 8 mg'dır ve sonra 8 saat arayla 2 kez 8 mg oral olarak devam edilir. Çocuklarda post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde ve tedavisinde Zofran'ın kullanımı denenmemiştir. Orta veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliği olan hastalarda Zofran klirensi önemli derecede azalır ve serum yarılanma ömrü önemli derecede uzar. Böyle hastalarda günlük toplam doz 8 mg'ı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalın bağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli, anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar, nadiren nöbetler, göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.