1ilaç

ZOFRAN Zydis Sublingual Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Ondansetron

 

 

Etken Madde(ler):

Ondansetron

 

Piyasa Şekilleri:

4 mg: 10 sublingual tablet
8 mg: 10 sublingual tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Zofran Zydis'i blister ambalajından çıkartmak için iterek zorlamayınız. Kapak folyosunun kullanılacak tablete aitkısmını kaldırınız ve yavaşça yerinden çıkartınız. Zydis'i dilinizin üzerine yerleştiriniz. Birkaç saniye içindeçözünecektir, sonra yutunuz. Günlük doz erişkinlerde 8-32 mg'dır. Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalarda tedaviden hemen önce 8 mg'lık doz i.v. yolla veya tedaviden 1-2 saat önce oral yolla uygulandıktan sonra her 12 saatte bir oral yolla 8 mg'lık doz verilir. İlk 24 saatten sonra günde 2x8 mg'lık dozlar 5 güne kadar uygulanabilir. Sisplatin v.b. maddelerin neden olduğu yüksek dereceli emetik durumlarda kemoterapiden hemen önce 8 mg'lık i.v. dozu takiben 2-4 saat arayla iki kez 8 mg i.v. enjeksiyonu veya 24 saate kadar 1 mg/saat devamlı enfüzyon uygulanır. Aşırı derecede emezis durumlarında tedaviden önce 20 mg tek dozluk i.v. deksametazon sodyum fosfat ilavesiyle zofranın etkisi artırılabilir. Çocuklarda uygulanan doz terapiden hemen önce tek bir i.v. enjeksiyon şeklinde 5 mg/m2 hesabıyla saptanır ve 12 saat sonra 4 mg oral yolla devam edilir. Sonraki günlerde 2x4 mg'lık oral doz 5 güne kadar verilebilir. Postoperatif bulantı ve kusmayı önlemek için anesteziden 1 saat önce 8 mg oral yolla kullanılır. Sonra 8 saat arayla 2x8 mg'lık oral dozla devam edilir veya anestezi indüksiyonunda tek doz 4 mg yavaş i.v. enjeksiyon şeklinde verilebilir. Postoperatif bulantı ve kusmaların tedavisindeyse tek doz 4 mg'lık doz yavaş i.v. enjeksiyon şeklinde uygulanabilir. Hepatik fonksiyon bozukluklarında günlük toplam doz 8 mg'ı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalın bağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli, anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar, nadiren nöbetler, göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.