1ilaç

VALTREX Film Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Herpes Simpleks > Valasiklovir

 

 

Etken Madde(ler):

Valasiklovir

 

Piyasa Şekilleri:

500 mg, 10 film tablet,
500 mg, 42 film tablet
1000 mg, 21 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Erişkinler: Herpes zoster enfeksiyonlarının tedavisi: 1000 mg valasiklovir, günde 3 kez, 7 gün süre ile alınmalıdır. Herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisi: 500 mg valasiklovir günde 2 kez alınmalıdır. Nükseden enfeksiyonlarda tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Daha şiddetli olabilen başlangıç epizodlarında tedavi 10 güne kadar uzatılabilir. Tedaviye mümkün olabildiğince erken başlanmalıdır. Herpes simplex'in nüks enfeksiyonlarında tedaviye ideal olarak prodromal sürede veya ilk belirti veya semptomlar görülür görülmez başlanmalıdır. Herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesi: Bağışıklığı yeterli hastalarda, günde bir kez 500 mg alınmalıdır. Bağışıklığı yetersiz hastalarda önerilen doz 500 mg 2x1'dir. Hemodiyalizdeki hastalarda, kreatinin klirensi dakikada 15ml'nin altında olan hastalara önerilen doz kullanılmalıdır, fakat doz hemodiyaliz sonrası uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Akut ve post herpetik nevralji dahil, zostere bağlı ağrının süresini ve hastalarda görülme oranını azaltarak, ağrının giderilmesini hızlandırır. Deri ve mükoz membranların herpes simplex enfeksiyonlarının tedavisinde, ilk ve nükseden genital herpes dahil olmak üzere kullanılır. HSV nüksünün ilk belirti ve semptomları görüldüğünde alınırsa lezyon gelişmesini önleyebilir. Nükseden herpes simplex enfeksiyonlarının önlenmesinde (baskılanmasında) genital herpes dahil endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Valasiklovir, asiklovir veya bunların formülasyonlarındaki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyen muhtemel risklerinden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır. Emziren bir anneye uygulanır ise dikkat edilmesi önerilmektedir. Renal fonksiyon bozukluğunda doz ayarlaması yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Hafif baş ağrısı ve bulantı en sık bildirilen advers etkilerdir. En sık bildirilen yan etkiler deride döküntü ve hafif gastrointestinal rahatsızlık ve böbrek yetmezliği ve predispozan faktörleri olan hastalarda reversibl nörolojik reaksiyonlardır. Yüksek dozda (günlük 8 g) valasiklovir alan hastalarda böbrek yetmezliği, mikroangiopatik hemolitik anemi ve trombositopeni (bazen birarada) bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Simetidin ve probenesid, asiklovirin böbrekten itrahını azaltarak plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alanı artırır. Böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçların asiklovirin plazma seviyelerini etkilemesi mümkündür.