1ilaç

RELENZA Rotadisk

 GlaxoSmithKline (GSK)

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > Influenza (Grip) > Zanamivir

 

 

Etken Madde(ler):

Zanamivir 5 mg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

Herbirinde 4 blister bulunan 5 rotadisk

 

 

Kullanım Şekli:

İnfluenza tedavisi: Önerilen Relenza dozu, beş gün, günlük toplam 20 mg doz inhale edilmesini sağlayacak şekilde günde iki kez iki inhalasyon (2x5 mg)'dur. Maksimum fayda sağlayabilmek için, tedavi, belirtilerin başlamasından sonra mümkün olduğu kadar çabuk (tercihan iki gün içinde) başlatılmalıdır. Profilaksi: Önerilen Relenza dozu, on gün, günde bir kez iki inhalasyon (2x5 mg)'dur. Eğer influenzaya maruz kalma riski on günden daha uzun olacaksa profilaksi tedavisi bir aya kadar uzatılabilir.

 

 

Endikasyonları:

İnfluenza tedavisi: Erişkinlerde ve 12 yaş ve üstündeki adelosanlarda influenza A ve B'nin tedavisinde endikedir. Profilaksi: Erişkinlerde ve 12 yaş ile üstündeki adelosanlarda influenza A ve B'nin profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Emzirme

 

Uyarılar:

İnfluenza tedavisinde olan ve bazılarının geçmişinde solunum hastalığı hikayesi bulunmayan hastalarda zanamivir kullanımı sonrasında bronkospazm ve/veya solunum fonksiyonlarında azalma görülmüştür. Solunum hastalığı olan hastalar zanamivir alırken hızlı etkili bir bronkodilatatörü hazır bulundurmalıdır. Gebe ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Çok nadir orofaringeal ödemi de içerebilen alerjik reaksiyon, bronkospazm, dispne ve döküntü görülür.