1ilaç

NEOSPORIN Göz Damlası

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > Neomisin

 

 

Etken Madde(ler):

Polimiksin B sülfat 5000 IU/ml, Neomisin sülfat 1700 IU/ml, Gramisidin 25 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik plastik şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz etkilenen göze 2-4 kez 1-2 damladır. Durumun şiddetine göre daha sık uygulanabilir. Tedaviye iyileşmeden sonra en az 2 gün daha devam edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Bu kombinasyonun in vitro etki spektrumu: Gram-pozitif: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus faecalis, Staphylococcus pneumoniae (pneumococcus), Staphylococcus pyogenes (A grubu Beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus viridans. Gram-negatif: Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Neisseria spp., Proteus spp., Pseudomonas spp. (P. aeruginosa dahil). Gözün bakteri enfeksiyonlarında yaygın olarak bulunan patojenlere karşı bakterisid etkilidir ve göz ve adneks enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde endikedir. Profilaksi: Cerrahi girişimler ve gözden yabancı cisim çıkarılması dahil, pre ve post operatif kullanımda endikedir. Tedavi: Konjunktivit, keratit, kornea ülserleri, ülseratif blefaritle birlikte konjunktivit ve kronik dakriyosistit dahil bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı veya framisetin, kanamisin, gentamisin ve diğer benzer antibiyotikler gibi çapraz duyarlık oluşturan maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Müstahzarın kullanımı, intraoküler sıvılara geçme olasılığının bulunduğu durumlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süreli kullanım mantarlar dahil duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı çoğalmasıyla sonuçlanabilir. Belirgin sistemik abrospsiyonunun ardından, neomisin gibi aminoglikozidler irreversibl ototoksisiteye neden olabilirler. Oküler kullanım sonrasında böyle bir etkinin bildirilmemiş olmasına rağmen, yüksek dozlarda veya uzun süreli tedavi sonrası bu olasılık değerlendirilmelidir. Bileşimdeki maddelerin mutajenik, karsinojenik veya fertiliteyi etkileyen özelliklerinin olup olmadığını belirlemek için bilgi yetersizdir. Etken maddelerin teratojenik özelliklerinin olup olmadığını belirlemek için bilgi yetersizdir. Anne kanında bulunan neomisin, plasentayı geçebildiğinden, teorik olarak fetal ototoksisite riski sözkonusu olabilir. Kombinasyonun insan veya hayvan gebelik döneminde etkileri ve insan sütünden atılımıyla ilgili bilgi yoktur. Tedavinin klinik yararı gelişmekte olan fetüse bilinmeyen olası risklerle dengelenmelidir.

 

Yan Etkileri:

Polimiksin B ve gramisidinin topik uygulanmasından sonra allerjik aşırı duyarlılık reaksiyonları çok nadirdir. Genel nüfusta neomisine karşı aşırı duyarlılık insidansı düşüktür, ancak oküler uygulamadan sonra duyarlılılaşmış olgular görülebilir.