1ilaç

NARAMIG Film Tablet

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Migren İlaçları > Akut Migren Nöbeti > Naratriptan

 

 

Etken Madde(ler):

Naratriptan HCl 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

2 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Migren nöbetinin başlamasından hemen sonra kullanılmalıdır. Profilaktik olarak kullanılmamalıdır. Erişkinler (18-65 yaş); önerilen dozu tek bir 2.5 mg tablettir. Toplam doz, herhangi bir 24 saatte iki 2.5 mg tableti aşmamalıdır. Eğer migren semptomları nüksederse ilk cevabı takiben ikinci doz alınabilir, fakat iki doz arasında en az 4 saat ara bırakılmalıdır. 17 yaş altı ve 65 yaşüstü güvenilirliği ve etkinliliği değerlendirilmemiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum toplam günlük doz tek bir 2.5 mg tablettir. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <15ml/dak) naratriptan kullanımı kontrendikedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda maksimum toplam günlük doz tek bir 2.5 mg tablettir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Derece C) naratriptan kullanımı kontrendikedir.

 

 

Endikasyonları:

Aura ile birlikte olan veya aura görülmeyen migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Naratriptan, miyokard enfarktüsü geçirenlerde veya iskemik kalp hastalığı olanlarda veya Prinzmetal angina/koroner vazospazm, periferik damar hastalığı veya iskemik kalp hastalığı ile birlikte tutarlı semptom veya belirtileri olanlarda kullanılmamalıdır. Naratriptan, inme veya geçici iskemik atak hikayesi olan hastalara uygulanmamalıdır. Kontrol altına alınmamış hipertansiyonu olan hastalarda naratriptan kullanımı kontrendikedir. Naratriptan, şiddetli böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Naratriptan sadece açık olarak migren tanısı konulmuşsa kullanılmalıdır. Naratriptan hemiplejik, basiler veya oftalmoplejik migren tedavilerinde endike değildir. Naratriptan sülfonamid grubu içermektedir, bu nedenle sülfonamidlere aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda teorik olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişme riski vardır. Naratriptanın gebe kadınlarda güvenli kullanımı belirlenmemiştir. Naratriptanın emziren annelere uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Migren sonucu uyuşukluk olabileceğinden özel beceri gerektiren durumlarda dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Ağrı, karıncalanma ve sıcaklık sık bildirilmiştir (>%1 ve %10). Ağırlık hissi, basınç ve sıkılık duygusu seyrek bildirilmiştir (%1). Bulantı ve kusma sık oluşmuştur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Naratriptanın ergotamin, ergotamin deriveleri (metiserjid dahil) ve sumatriptan ile birlikte uygulanması önerilmemektedir.