1ilaç

HYCAMTIN IV Flakon

 GlaxoSmithKline (GSK)

 

 

Etken Madde(ler):

Topotekan HCl 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İlk kürün uygulanmasından önce, hastaların başlangıç nötrofil sayısı 1500 hücre/mm3 ve trombosit sayısı 100000 hücre/mm3 olmalıdır. Önerilen dozu, 21 günlük kürün 1. günü başlamak üzere 5 gün süreyle, 30 dakikada i.v. infüzyon yoluyla verilen 1.5 mg/m2'dir. Minimum 4 kür önerilir. Herhangi bir kür sırasında ciddi bir nötropeni rastlanırsa doz indirimine (0.25 mg/m2) veya alternatif olarak G-CSF uygulanabilir. Buna kürün 6. gününde başlanır (topotekan uygulamasının tamamlanmasından 24 saat sonra).

 

 

Endikasyonları:

Başlangıç veya izleyen kemoterapinin başarısız olduğu metastatik over kanserinde ve primer kemoterapinin başarısız olduğu küçük hücreli akciğer kanserine duyarlı hastalıkta endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Hamilelere, süt veren annelere veya ciddi kemik iliği depresyonu olan kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kemik iliği süpresyonu, özellikle de ciddi olabilen enfeksiyon ve ölüme yol açabilen nötropeni gelişimini takip etmek için topotekan uygulanan tüm hastalarda sık olarak periferal kan hücresi sayımları yapılmalıdır. Başlıca doz sınırlayan toksisite kemik iliği supresyonudur. 4. derece nötropenitedavinin 1. küründe sık görülür. Tedaviye bağlı sepsis ve fibril nötropeni hastaların %23'ünde oluşur ve sepsis %1'inde ölümle sonuçlanır. 4. derece trombositopeni, hastaların %27'sinde ve kürlerin %9'unda, 5 günlük medyan sürede oluşur. 3/4 derece anemi hastaların %37'sinde ve kürlerin %14'ünde oluşmuştur. Toplam tedaviye bağlı ölüm oranı over kanserinde %1 olmuştur. Küçük hücreli akciğer kanserindeki tedaviye bağlı ölüm oranı %5 ve CAV'ye bağlı oran ise %4 olmuştur. Topotekanın memeli hücreleri için genotoksik olduğu bilinmektedir. Topotekan çözeltisi hazırlanırken dikkatli olunmalı ve ciltle temas ettirilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkileri; mide bulantısı, kusma, ishal, konstipasyon, karın ağrısı, stomatit, anoreksi, asteni, ateş, ağrı, halsizlik, alopesi, döküntü, dispne, öksürüktür. Hematolojik advers etkileri; nötropeni, lökopeni, trombositopeni , anemi, 4. derece nötropeni ile birlikte ateş ve enfeksiyondur. Satışa sunulduktan sonra bildirilen yan etkiler; seyrek olarak trombositopeniye bağlı ciddi kanama, seyrek olarak ciddi dermatit ve pruritus ve nedir olarak alerjik belirtiler, anafilaktik reaksiyonlar ve anjiyoödemdir.

 

İlaç Etkileşimleri:

G-CSF ile birlikte kullanımı nötropeni süresini uzatabilir. G-CSF kullanılacaksa tedavi programının 6. gününe kadar (topotekan tedavisinin bitiminden 24 saat sonra) başlanmamalıdır. Topotekan, sisplatin ile verildiğinde miyelosüpresyon daha şiddetlidir.