1ilaç

APO-GO Ampul

Gen İlaç

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Dopaminerjik İlaçlar > Apomorfin

 

 

Etken Madde(ler):

Apomorfin hidroklorür 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul
5 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

İntermitan bolus enjeksiyonla subkütan kullanım içindir. Aynı zamanda, mini pompa ile sürekli subkütan infüzyonla da kullanılabilir. Yetişkinler: Tedavi edilecek hastalar, hastalığın "off" semptomlarının başlangıcını tanıyabilen ve kendi enjeksiyonlarını

 

 

Endikasyonları:

Apomorfin, dopamin reseptörlerinin direkt stimülanıdır. Hem D1 hem de D2 reseptörler üzerine agonistik etkiye sahiptir. Parkinsonlu hastalarda, levodopa ve/veya diğer dopamin agonistleri ile tedavi sonrası ortaya çıkan ve düzensiz değişim gösteren motor fonksiyon bozukluklarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Solunum depresyonu, bunama, hepatik yetersizlikte kontrendikedir. Apomorfin yada ürünün diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. İntermitan apomorfin HCl tedavisi, ciddi diskinezi yada distoni gösteren ve levodopaya yanıtı "on" olan hastalarda uygun değildir. 18 yaşından küçüklerde ve hamilelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Apomorfine, uzman bir kliniğin kontrollü ortamında başlanmalıdır. Hasta, Parkinson hastalığının tedavisinde tecrübeli olan bir doktor tarafından değerlendirilmiş olmalıdır. Tedaviye başlamadan önce hastanın dopamin agonistleri de ilave edilmiş olsun olmasın levodopa tedavisi optimalize edilmelidir. Bulantı ve kusmaya eğilimli kişilere, renal, pulmoner ya da kardiyovasküler hastalığı olanlara ve özellikle yaşlı ve/veya bunamış hastalara Apomorfin HCl ile tedaviye başlarken çok dikkatli olunması önerilir. Kardiyak hastalığı olan ve/veya antihipertansifler gibi vazoaktif ilaç kullanan hastalarda özellikle de, postural hipotansiyon problemi olan hastalarda, öncül tedavi olarak domperidon ile birlikte verilse bile apomorfin hipotansiyona neden olabilir. Bu nedenle bu tür hastalarda dikkatli olunmalıdır. Parkinson hastalığı olan hastaların bir kısmında nöropsikiyatrik problemler mevcuttur. Bazı hastaların nöropsikiyatrik rahatsızlıklarının alevlendiği gösterilmiştir. Apomorfin’in sedatif etkisi olduğundan, bundan etkilenen hastalar araç ya da makine kullanmamalıdır. Gebelik kategorisi C’dir. Apomorfinin fetüs ya da annenin üreme kapasitesi üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu nedenle, hamilelerde kullanımı önerilmez. Apomorfinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bununla birlikte, emziren anne eğer, apomorfin tedavisi görüyorsa, emzirme önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Genellikle, domperidon kullanımının kesilmesinin bir sonucu olarak özellikle apomorfin tedavisine ilk başlandığında bulantı ve kusma oluşabilir. Postural hipotansiyon nadiren görülür ve genellikle geçicidir. Hastaların çoğunda, subkütan enjeksiyon bölgesinde genellikle lokal sertleşme ve nodüller (genellikle asemptomatik) gelişebilir. Yüksek dozlarını alan hastalarda, bunlar inatçı olabilir ve eritem, hassasiyet ve sertleşme alanlarında artışa neden olabilir. Deri biyopsisi yapılan bu hastalarda panikülit bildirilmiştir. Ülserasyon görülen bölgelerde enfeksiyon gelişmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bazı ciddi vakalarda "on" periyodu sırasında diskineziyi indükleyebilir ve hastaların çok azında tedavinin kesilmesiyle sonuçlanabilir. Nöropisikiyatrik rahatsızlıklar parkinson hastalarında yaygındır. Apomorfin HCl tedavisi sırasında geçici hafif konvüzyon ve görsel halüsinasyonlar oluşabilir. Nöropsikiyatrik rahatsızlıkların bazı hastalarda Apomorfin ile alevlendiğine ve aynı zamanda, bu semptomların ilerlediğine ilişkin bazı kanıtlar mevcuttur. Tedavi başlangıcında, apomorfinin her bir dozu ile geçici sedasyon oluşabilir; bu genellikle, ilk birkaç hafta içinde çözülür. Coombs’ pozitif hemolitik anemi, levodopa ve apomorfin ile tedavi gören hastalarda nadiren bildirilmiştir. Apomorfin ile tedavi sırasına, eozinofili nadiren görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Apomorfin HCl ile tedavi edilecek hastalar, büyük olasılıkla Parkinson hastalığı için konkomitan tedaviler de almaktadırlar. Hastalar, Apomorfin HCl tedavisinin başlangıç dönemlerinde beklenmeyen yan etkiler ve etkinin potansiyalize olabilmesi ihtimali açısından izlenmelidir. Nöroleptik ilaçlar, apomorfin ile kullanılırlarsa, antagonistik etki gösterebilirler. Antihipertansif ve kardiyak aktif ilaçlar, domperidon ile birlikte verildiklerinde, apomorfin bu ilacın antihipertansif etkisini potansiyalize edebilir.