1ilaç

MAGNEZYUM SÜLFAT Ampul

Galen

 

Etken Madde(ler):

Magnezyum sülfat 15 %

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 10 ampul, 10 ml'lik 100 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Mutad i.m. dozu 1-5 g olup, günde 5-6 kez tekrarlanabilir. Acil durumlarda veya serum magnezyum seviyesi 1 mEq/l'nin altında i.v. olarak 1-4 g ve dakikada 150 mg'ı geçmeyecek şekilde verilir. Renal yolla elimine edildiğinden idrar hacmi 30 ml/saat'in altındaki hastalarda enjeksiyon hızı azaltılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hamilelikte görülen ciddi preeklampsi ve eklampsi gibi nedenlerle ortaya çıkan konvülsiyonlarda konvülsif tokseminin önlenmesinde, oksitosik ajanlardan kaynaklanan uterus tetanisinin kontrol altında tutulmasında, preterm laborun engellenmesinde, poliform ventriküler taşikardilerde, hipomagnezemiye neden olan kronik hastalıklarda profilaktik ve tedavi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalp bloğunda, miyokardiyal harabiyette, renal yetmezlikte (kreatinin klirensi <20 ml/dk), renal fonksiyon bozukluğunda (bu komplikasyonda magnezyum intoksikasyonu tehlikesi vardır. Bu gibi hastalarda 48 saat içinde 20 g'dan fazla magnezyum sülfat (162 mEq) verilmemelidir. Bu arada serum magnezyumunu takip etmek gerekir) ve solunum yolları hastalığında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Hamilelerde preeklampsi ve eklampsinin (toksemi) tedavisinde parenteral olarak magnezyum sülfat kullanılır. Uygulandıktan sonra plasentaya kolaylıkla geçerek fetal serum konsantrasyonları yaklaşık annedekinin düzeyine ulaşır. Magnezyum sülfatın neonatlar üzerinde etkisi anne üzerine olan etkisi ile aynıdır, yani hipotoni, hiporefleks, hipotansiyon ve solunum depresyonu oluşturabilir. Bu nedenle magnezyum sülfat genellikle anneye, doğum sancıları sırasında ve doğumdan 2 saat sonrasına kadar uygulanmamalıdır, ancak gelişen eklamptik atakları önlemek için tek tedavi yolu magnezyum sülfat ise sürekli i.v. olarak saatte 1-2 g şeklinde uygulanır ve hasta yakın gözleme alınarak devamlı magnezyum plazma konsantrasyonları, kan basıncı, solunum hızı ve derin tendon refleksleri yakından takip edilmelidir. Magnezyum sülfatın anne sütüne geçtiği ve konsantrasyonlarının annenin serum konsantrasyonlarının iki katına ulaştığı belirlenmiştir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Solunum hızında azalma, dolaşım kollapsı, reflekslerin depresyonu, hipotansiyon, hipotermi, hipotoni, kalp hızının azalması (PR ve QRS' nin aralıklarının EKG'de uzaması)'dır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Baryum toksisitesinin adale uyarıcı etkisi magnezyum sülfat ile beraber baryum kullanıldığı zaman azalır. Kalsiyum (i.v. tuzları) beraber kullanımı parenteral magnezyum sülfatın etkilerini nötralize edebilir. Ancak kalsiyum glukonat ve kalsiyum gluseptat hipermagnezemideki toksik etkileri antagonize eder. Parenteral magnezyum sülfat SSS depressanları ile beraber kullanıldığında bunların etkilerini arttırırlar. Digital kullanan hastalarda parenteral magnezyum sülfat çok dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü magnezyum toksisitesini tedavi için i.v. kalsiyum tuzları da uygulanacaksa kardiyak iletim değişebilir ve kalp bloğu oluşabilir. Nöromüsküler bloke edici ilaçların magnezyum sülfatla beraber kullanımı nöromüsküler blokajı ciddi bir şekilde potansiyalize eder. Geçimsizlikler: Magnezyum sülfat solüsyonu; alkol (yüksek konsantrasyonda), alkali karbonatlar ve bikarbonatlar, alkali hidroksitler, arsenatlar, baryum, kalsiyum, klindamisin fosfat, ağır metaller, hidrokortizon sodyum süksinat, fosfatlar, polimiksin B sülfat, salisilatlar, stronsiyum ve tartaratlar ile karışınca çökelmeler oluşturabilir. Bu geçimsizlik maddelerin konsantrasyonuna ve pH değişimlerine bağlı olarak potansiyalize olur. Aynı zamanda çeşitli klinik vakalarda magnezyumun streptomisin, tetrasiklin ve tobramisin ile birlikte verilirse antibiyotik aktivitesini azalttığı saptanmıştır.