1ilaç

KABİVEN Peripheral IV İnfüzyon Emülsiyonu

Fresenius Kabi

 

 

Etken Madde(ler):

Aminoasit 24 mg/ml, Azot 3.8 mg/ml, Yağ 35 mg/ml, Glukoz 68 mg/ml, Elektrolit 0.113 mmol/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1920 ml, 1440 ml, 2400 ml'lik koruyucu kılıfla kaplanmış 3 odalı poşetlerde.

 

Kullanım Şekli:

Doz bireysel özelliklere göre ayarlanmalıdır. Yetişkin Hastalar: Normal beslenme ihtiyacı durumlarında gerekli değerler 0,10-0,15 g/kg/gün'dür. Orta derecede veya yüksek derecede metabolik stresli, malnütrisyonlu veya malnütriyonsuz hastalar için gerekli değerler 0,15-0,30 g azot/kg/gün'dür. Toplam gerekli enerji hastanın klinik durumuna bağlıdır ve çoğunlukla 20-30 kcal/kg/gün'dür. Çocuklar: Genel olarak küçük çocuklarda (2-10 yaş) düşük dozla başlanmalıdır (14-28 ml/kg). Daha sonra doz, 10-15 ml/kg/gün düzeyindeki miktarlarda maksimum 40 ml/kg/gün'e kadar artırılabilir. 10 yaşın üzerindeki çocuklarda yetişkin dozu uygulanabilir. Kabiven Peripheral 2 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir. İnfüzyon hızı 3,7 ml/kg/saat'i (0,25 g glukoz, 0,09 g amino asit ve 0,13 g yağ/kg) aşmamalıdır. Her bir poşeti için tavsiye edilen infüzyon süresi 12-24 saattir. İntravenöz infüzyon periferal veya santral ven içine verilir.

 

 

Endikasyonları:

Parenteral beslenme ile kalori ve esansiyel yağ asitleri ihtiyacını karşılamada kullanılır.