1ilaç

LIPANTHYL Kapsül

FOURNİER

 

 

Etken Madde(ler):

Fenofibrat

 

Piyasa Şekilleri:

267 mg: 30 kapsül, 200 mg: 30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Bu ilaç bir diyet ile birlikte, etkinliği periyodik olarak izlenmesi gereken, uzun süreli bir semptomatik tedavi sağlar. Kolesterol düzeyi diyetten sonra da 4 g/l den daha yüksek olan hastalarda, günde bir defa, ana öğünlerden birinde, bir kapsül Lipanthyl 267 M yutulması önerilir. Kolesterol düzeyleri dengeye erişince, dozu azaltarak, tedaviye Lipanthyl 200 M ile devam edilmesi önerilir. Yaşlı hastalara mutat erişkin dozu önerilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması gerekir. Lipanthyl 267 M çocuklarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı olan hastalarda çalışılmamıştır. Tedaviden önce başlatılan diyet önlemlerine devam edilmelidir. Fenofibratın birkaç ay (3 ay) alınmasından sonra serum lipid düzeylerinde tatmin edici bir düşüş sağlanamadığıtakdirde tamamlayıcı veya farklı terapötik önlemler düşünülmelidir. Kapsüller, bir öğün sırasında, bütün olarak yutulmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Tip IIa, IIb, III, IV ve V (Fredrickson Sınıflaması) hiperlipoproteinemilerde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluklarında, safra kesesi hastalıklarında, ciddi böbrek hastalıklarında ve içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Böbrek fonksiyon bozukluklarında dozu  kreatinin klirensine göre azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi 60 ml/dk ise günlük doz 200 mg, kreatinin klirensi 20 ml/dk ise günlük doz 100 mg olacak şekilde uyarlanmalıdır. Diğer hipolipidemik ilaçlar gibi kronik fenofibrat uygulaması rodentlerde hepatik tümör oluşumuna yol açabilir. Karaciğer üzerine hepatotoksik etki gösterebilir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi sırasında ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Nadir görülürler. En sık görülen yan etkiler gastrointestinal rahatsızlıklar, deri döküntüleri, baş ağrısı, baş dönmesi ve vertigodur. Seksüel güçsüzlük ve kas krampları daha az sıklıkla ortaya çıkabilir. Safra taşı oluşumunu artırdığına dair herhangi bir veri yoktur. Serum transaminazlarında hafif artış olabilir. Bu artış nadiren tedaviye bağlı olarak oluşur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antikoagülan tedavi uygulanan hastalarda antikoagülan ilaç dozu tedavinin başlangıcında 1/3 oranında  azaltılmalı, daha sonra gerekiyorsa doz ayarlaması aşamalı olarak yapılmalıdır. Fenofibrat ile diğer ilaçlar arasında klinik etkileşme bildirilmemiştir. Ancak, in vitro çalışmalarda fenofibratın fenilbutazonu proteinlere bağlanma noktasında uzaklaştırdığı gözlenmiştir. Diğer fibratlar gibi, fenofibrat rodentlerde, yağ asidi metabolizmasında görev alan mikrozomal koruma fonksiyonlu oksidazları indükler ve bu enzimlerle metabolize olan ilaçlar ile etkileşmeye girebilir.