1ilaç

LH-RH Ferring Ampul

FERRİNG

 

 

Etken Madde(ler):

Gonadorelin asetat 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Teşhis için, i.v. yoldan tek doz olarak 25 mcg veya 100 mcg zerkedilir. Bir kaç saat sonra stimülasyon tekrarlanabilir veya bir pulsatil enfüzyon yapılabilir. LH-RH kısa süreli test: Erişkinler: 100 mcg gonadorelin i.v. bolus enjeksiyonu. Çocuklar: Vücut yüzel alanının her m2 si için 60 mcg gonadorelin i.v. bolus enjeksiyonu, en az 1/4 LH-RH Ferring ampule tekabül eden 25 mcg gonadorelin verilmelidir. LH-RH uzun süreli test: Eğer kısa testten alınan cevap net değilse veya hipofiz bezinin involüsyonu uzun süre devam ediyorsa gonadotropin salgılanmasını uyarmak üzere uygulamanın tekrarı gerekebilir (Bir kaç gün, bir kaç saat arayla hipofiz bezinin stimülasyonu gerekebilir). LH-RH testi için talimat: Bazal LH- ve FSH değeri tayini için 2 ml kan alınması. Daha sonra i.v. 25-100 mg LH-RH bolüs enjeksiyonu. 30 dakika sonra ayrıca gerekirse 60, 90, 120 dakika sonra 2 ml kan daha alınır. Radio immünassay ile serumda LH ve FSH tayin edilir.

 

 

Endikasyonları:

Tek veya çift taraflı kriptorşidi tedavisinde endikedir. Tedaviye olabildiğince erken başlanmalıdır. En iyisi tedavinin 12. ve 24. aylar arasında uygulanmasıdır. Hipotalamus, hipofiz ve gonad disfonksiyonlarının teşhisi: Gonadotropin salgısını uyarmak üzere, ilaç uygulanımını tekrarlamak gerekebilir (enjeksiyonların tekrarlanması). Tek doz uygulanımı: Periferden kaynaklanan gonad disfonksiyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin neden olduğu disfonksiyonları birbirinden ayırmak için kullanılır. Uygulamanın tekrarlanması: Hipofiz ve hipotalamustan kaynaklanan disfonksiyonları birbirinden ayırmak için. Tümörlerin teşhisi: Tümörler ile hipotalamus ve hipofiz bezi fonksiyonunun bozulması, bu tip lokal tümörlerin tedavisi sırasında gözlemde bulunmak.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hamilelikte şiddetlenebilecek bir olgusu olan kadınlarda (örn. hipofizer prolaktioma), gonadoreline duyarlılığı olanlarda, hipotalamik nedene bağlı olmayan over kistleri veya anovülasyonda, hormona bağlı tümörler gibi üreme  hormonları (östrojen ve progestinler) ile kötüleşebilecek herhangi bir olguda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda gonadorelinin etkisi daha uzun süreli ve daha fazla olabilir. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazen tedavi sırasında çocuklar bir canlılık gösterebilirler. Penisin geçici bir süre için büyümesi mümkündür. İzole olgularda hipersensitivite reaksiyonları (örn. deride) görülmüştür. Nadir olgularda anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir. Uzun süreli kullanımnda, izole olgularda antikor formasyonu olabilir. Bu, etkinin zayıflamasına neden olabilir. Önceden mekanik obstrüksiyon bulunan çocuklarda, nadir olgularda spontan olarak veya kriptorşidizm tedavisi sırasında testiküler torsiyon meydana gelebilir. Bazen parenteral uygulamayı takiben hifofiz adenomalı hastalarda, bilhassa TRH (protirelin) ile kombine uygulandığında geçici nörolojik semptomlar bildirilmiştir. Bu tip vakalarda, gonadoelin ile teşhis veya tedavi uygulanımı dikkatle değerlendirilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bu ilaçla birlikte başka gonadorelinler, hipofiz ve seks hormonları uygulanmamalıdır.