1ilaç

DECAPEPTYL Enjektabl Solüsyon

FERRİNG

 

 

Etken Madde(ler):

Triptorelin asetat

 

Piyasa Şekilleri:

0.5 mg/ml: 1 ml'lik 7 kullanıma hazır enjektör, 0.1 mg/ml: 1 ml'lik 7 kullanıma hazır enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Mutad doz, 7 gün süreyle 0.5 mg'dır ve deri altına zerkedilir. Daha sonra idame dozu, 0.1 mg uygulanır. IVF'de deri altına 0.5 mg 10 gün süreyle uygulanır, daha sonra günde 0.1 mg ile devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

Gn-RH analogudur. Prostat kanseri, endometriyozis veya uterus miyomu gibi cinsiyet steroid düzeylerinin kısırlık düzeylerine düşürülmesinin istendiği durumlarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Hormona duyarlı olmayan prostat kanserlerinde ve prostatektomiden sonra kullanıImamalıdır. Hasta hamile kalırsa triptoreline devam edilmemelidir.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında cinsiyet steroidlerinin serum düzeylerinin sürekli izlenmesi gerekir. Erkeklerde: Az sayıdaki hastada serum testosteron düzeylerinin başlangıçtaki geçici artışı; idrar yapmada zorluk, metastazdan kaynaklanan kemik ağrıları gibi hastalığın sekonder semptomlarının geçici olarak alevlenmesine bağlanmaktadır. Bu gibi durumlarda, tedavinin ilk haftalarında hastanın yakından izlenmesi gerekir. Serum testosteron düzeylerindeki bu geçici artış, tedavinin başlangıcında bir androjen kullanımıyla önlenebilir. İlgili olgularda semptomatik tedavi de uygulanabilir. Kadınlarda: Tedaviye başlamadan önce hastanın gebe olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Tedavinin ilk ayında hasta hormonal olmayan kontraseptifler kullanmalıdır. Triptorelin tedavisi boyunca, kadınlar estrojen içeren müstahzarlar kullanmamalıdır. Uterus miyomu tedavisi sırasında, uterus ve miyom boyutları düzenli olarak ölçülmelidir. Rahim hacminin miyom dokusuna oranla orantısız olarak hızla küçülmesi, bazı olgularda kanama ve sepsise neden olabilir. Hayvan deneylerinde triptorelinin teratojenik etkilerine rastlanmamıştır. İnsanda bu konuda yeterli deneyim olmadığından tedaviye başlamadan önce hastanın gebe olmadığı kesin olarak saptanmalıdır. Triptorelinin emzirme sırasında kullanımıyla ilgili veriler henüz yeterli değildir.

 

Yan Etkileri:

Erkeklerde sıcak basması, impotens ve libido kaybı; kadınlarda sıcak basması, vajinal kuruluk ve/veya disparoni gibi yan etkilerinin yanı sıra daha nadir olarak, enjeksiyon yerinde lokal kaşıntılar, jinekomasti, ciltte lekeler, baş ağrısı halsizlik ve uyku bozuklukları görülebilir. Kadınlarda triptorelin tedavisi estrojen düzeylerinin postmenopoz düzeylerine düşmesine neden olur. Bunun sonucu olarak hafif trabeküler kemik kaybı ortaya çıkabilir. Ancak bu durum tedavinin bitiminden 6-9 ay sonra tamamen normale döner.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bir tedbir olarak hiperprolaktinemik ilaçlarla birlikte kullanımından sakınılmalıdır.