1ilaç

DOXORUBICIN-Dabur Flakon

FARMAR

 

 

Etken Madde(ler):

Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl)

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg: 25 ml'lik 1 flakon, 10 mg: 5 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

En sık kullanılan doz şeması, üç haftada bir 60-75 mg/m2'lik miktarın tek dozda intravenöz enjeksiyon uygulanmasıdır. Daha az sıklıkla  kalp yetersizliği oluşturduğu bildirilen alternatif doz şeması, haftada 20 mg/m2 dozdur. 3-4 haftada bir, 3 gün süreyle, günde 20-30 mg/m2 olarak ta kullanılmaktadır. Doz, ileri yaşa bağlı kemik iliği yetersizliği, tedavi öncesi mevcut olan veya neoplastik kemik iliği infiltrasyonuna bağlı kemik iliği yetersizliği olan hastalarda azaltılmalıdır. Doz; serum bilirübini 12-30 mcg/ml ise %50, 30 mcg/ml ve üzerinde ise %75 azaltılmalıdır. İntravenöz yolla uygulanan Doxorubicin-Dabur'un toplam dozu 550 mg/m2'yi aşmamalıdır. Göğüs bölgesine radyoterapi yapılmış veya başka kardiyotoksik ilaç tedavisi alan hastalar için, toplam dozun 450 mg/m2'de sınırlandırılması önerilmektedir. %0.9 NaCl veya %5 dekstroz enfüzyonu setinden yavaş-yavaş uygulanmalıdır. Doz, 3-5 dakikadan daha kısa sürede uygulanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Terapötik programın bir parçası olarak neoplozmanın çeşitli tiplerinin tedavisinde kullanılır. Gerek akut ve gerekse kronik lösemide yanıt alınmıştır. Lenfoma, yumuşak nesiç sarkoması, nöroblastoma, akciğer ve göğüs kanserleri bu ilacın uygulanmasından sonra gerilemiştir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağızda ülserasyon veya kemik iliği depresyonu bulunduğu hallerde tekrarlanmamalıdır. Bazı hallerde ağızda ülserasyon olmadan önce başlangıçta bir yanma hissi olur ki, böyle bir durumda ilacın tekrarı önerilmez.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında rutin hematolojik kontroller yapılmalı ve tedavinin onuncu gününden sonra kemik iliği depresyonu olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İmmünosüpresif tedavi görenlerde, hastanın enfeksiyonlara karşı direnci azalacağından, tedavi süresince aseptik bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir.

 

Yan Etkileri:

alopesi, ağızda ülserasyon, kemik iliği depresyonu meydana getirebilir. Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Kalpte taşikardi, EKG'da T dalgasının düzlenmesi ve ST düşüklüğü gibi etkiler görülebilir. Hastaların %1'inde konjestif kalp yetersizliği görülmüştür. 550 mg/m2'lik kümülatif bir dozdan sonra kardiyotoksisite ihtimali artar.