1ilaç

ALBUMINAR IV Flakon

FARMA-TEK

 

 

Etken Madde(ler):

İnsan albumini 20 %

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde 3.5-7 ml/kg ve çocuklarda 5-10 ml/kg kullanılır. Uygulamalar yavaş i.v. veya enfüzyon şeklinde gerçekleştirilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Albümin gereksiniminde kullanılır. Hipovolemik şokun acil tedavisi, yanık tedavisi, ödemin eşlik ettiği veya etmediği hipoproteinemi, erişkin solunum yetmezliği sendromu, kardiyopulmonel by-pass, akut karaciğer yetmezliği, yeni doğanın hemolitik hastalığı, proteinden zengin sıvıların sekestrasyonu, eritrosit resüspansiyonu, akut nefrozis, böbrek diyalizinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dekompanse kalp hastalıkları, akciğer ödemi, oligüri, anüri, hipertansiyon, ağır kardiyovasküler hastalıklar, özofagus varisleri ve hemorajik diatezlerde kontrendikedir. Anaflaktik şok oluşumu tedavinin durdurulmasını gerektirir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik reaksiyonlar, titreme ve ateş yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Protein hidrolizatlarıyla aminoasit solüsyonlarıyla ya da alkol içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.