1ilaç

ÜRİSPAS Film Tablet

FAKO 

 

Etken Madde(ler):

Flavoksat hidroklorür 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 3x1-2 film tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Sistit, üretrit, üretrosistit, prostatit ve üretrotrigonit gibi üriner sistem enfeksiyonlarında görülebilen dizüri, noktüri, suprapubik ağrı, sıkışma, sık idrara gitme, inkontinans gibi semptomların giderilmesinde endikedir. Etkisi semptomatiktir. Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile uyumludur ve birlikte kullanılabilir. Kateterizasyon, sistoskopi veya bunlardan önce uygulanmış kalıcı katater ile alt üriner sistemdeki bir cerrahi girişime bağlı bir sekelin neden olduğu veziko-üreteral spazmın giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği maddelerden herhangi birine alerjisi olduğu bilinen hastalarda ve pilorik veya duodenal obstrüksiyonu, obstrüktif intestinal lezyonu, ileus, akalazya, gastrointestinal hemoraji ve alt üriner sistemde obstrüktif üropatisi olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Glokom şüphesi bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Baş dönmesi ve bulanık görme meydana gelmesi durumunda motorlu araç ve iş makinası kullanılmamalı veya dikkat gerektiren işlerde çalışılmamalıdır. Yapılan hayvan deneylerinde flavoksat HCl'in fertilite ve fetus üzerinde zararlı etkisi ile ilgili herhangi bir belirti görülmemiştir. Ancak insanlarda hamilelikte kullanımı ile ilgili kontrollü klinik çalışma yoktur. Kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden süt veren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. 12 yaşından küçük çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği henüz tam olarak belirlenmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Bulantı, kusma, ağız kuruluğu gibi gastrointestinal; baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik ve özellikle yaşlılar da mental konvüzyon gibi santral sinir sistemi; çarpıntı, taşikardi gibi kardiyovasküler sistem; ürtiker ve diğer dermatozlar, eozinofili ve hiperpireksi gibi alerjik belirtiler; göz içi basıncında artma, bulanık görme ve uyum bozuklukları gibi göze ait belirtiler ile dizüri gibi böbreğe ait yan etkiler bildirilmiştir. Bir hastada lökopeni bildirilmiş ve ilacın kesilmesiyle düzelmiştir.