1ilaç

OCTOSTIM Ampul

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

Desmopressin asetat 15 mcg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İnvazif bir ameliyattan önce kanamanın kontrolü ve proflaksisi: Subkütan yoldan 0,3 mcg/kg dozda uygulanır ya da, serum fizyolojikle seyreltilerek  (50-100 ml). 15-30 dakika içinde intravenöz infüzyon şeklinde verilir. Eğer olumlu sonuç alınırsa, başlangıç dozu 1-2 defa tekrarlanabilir, tekrarların arası 6-12 saat olmalıdır. Dozun daha fazla tekrarı etkinin azalmasıyla sonuçlanır. Hemofilli hastalarda VIII:C'nin istenen şeklinde yükselmesi, faktör VIII konsantresiyle tedavideki kriterle saptanır. VII:C yoğunluğunu istenen düzeye çıkarmazsa, tedavi, faktör VIII-konsantre vererek tamamlanabilir. Hemofilli hastaların tedavisi her hastanın koagülasyon laboratuvarı ile işbirliği yaparak yürütülmelidir. Koagülasyon faktörünün ve kanama süresinin tayini ilaç tedavisinden önce yapılmalıdır. VIII:C ve WF:Ag plazma düzeyleri, desmopressin uygulandıktan sonra belirgin bir şekilde artar. Bununla birlikte, desmopressinden önce ya da sonra bu faktörlerin plazma yoğunluğu ile kanama süresi arasında bir korelasyon kurmak mümkün olmamıştı. Dolayısıyla, desmopressinin kanama süresi üzerindeki etkisi mümkün olduğu takirde her hastada ayrı ölçülmelidir. Kanama süresi testleri mümkün olduğu kadar standartlaştırılmalıdır. Örneğin Simplat il kullanılabilir. Kanama süresi zamanı tayini ve koagülasyon faktörleri plazma düzeyleri tayini bir koagülasyon laboratuvarı ile işbirliği yaparak belirlenmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Santral diabetes insipidus tedavisinde endikedir. Santral diabetes insipidus teşhisi koyulmuş olan hastalarda Desmopressin kullanımıyla idrar debisi azalır, idrarın osmolalitesi artar ve plazma osmolalitesi düşer. Sonuç olarak idrar sıklığı ve noktüri azalır. 5 ve yukarı yaşlarda olan, normal idrar yoğunlaştırma yeteneğine sahip primer enüretik hastaların kısa dönem tedavilerinde endikedir. Desmopressin, böbreklerin idrarı yoğunlaştırma kapasitesini test etmek üzere kullanılır; böbrek fonksiyonlarının incelenmesinde bir teşhis aracıdır. Özellikle, idrar yolu enfeksiyonlarının düzeyi ayırıcı teşhis için yararlıdır. Sistit, piyelonefritin tersine, idrarı yoğunlaştırma kapasitesini normalin altına düşürmez. Hafif hemofili A ve von Willebrand hastalığı olan kişilerin minor cerrahi müdahalelerinde kanamanın kontrolü ve proflaksisi için Desmopressin kullanılır (test dozuna pozitif cevap verenlerden). Ender vakalarda orta şiddetdeki hastalığın tedavi edildiği saptanmıştır. Desmopressin, von Willebrand hastalığı tip IIB'li hastalarda kullanılmamalıdır. Tedaviye ve teşhise yönelik ameliyatlardan önce uzun kanama süresini kısaltmak veya normalleştirmek için kullanılır. Ayrıca kanamanın terapötik kontrolü amacıyla kullanılır, örneğin konjenital veya ilaca bağlı trombosit disfonksiyonunda, üremi ve karaciğer sirozunda veya etiyolojisi bilinmeyen uzun kanama süreli hastalarda kanamayı kontrol altına almak için Desmopressin kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İtiyadi ve psikolojik polidipside kullanılmamalıdır. İdrarı yoğunlaştırma kapasite testi, diüretik kullanımını gerektiren kalp yetmezliği ve diğer vakalar, hemostatik kullanım, stabil olmayan angina pektoris, dekompanse kalp yetmezliği ve von Willebrant hastalığı tip IIB'de kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Çok genç ve yaşlı hastalar, sıvı ve/veya elektrolit dengesizliği bulunan durumlar ve artmış kafa içi basıncı riski altında olan hastalarda aşırı sıvı yüklenmesini önlemek için özel önlemler alınmalıdır. İdrarı yoğunlaştırma kapasite testi 1 yaşın altındaki hastalarda sadece hastanede ve kontrollü koşullarda yapılmalıdır. Hemostatik kullanım: Diüretiklerle tedavi gerektiren hastalığı olanlarda aşırı sıvı yüklenmesini önlemek için önlem alınmalıdır. Su retansiyonu riski unutulmamalıdır. Sıvı alımı mümkün olan en alt düzeye indirilmelidir ve vücut ağırlığı düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir. Teşhis amaçlı kullanıldığında sıvı alımı, ilacın uygulanmasından bir saat önce başlayarak 8 saat sonrasına kadar 0.5 litreyi aşmamalıdır. Vücut ağırlığında kademeli bir artış varsa ve sodyum düzeyi 130 mmol/l'nin altına veya plasma osmolalitesi 270 mOsm/kg'ın altına düşerse sıvı alımı hemen azaltılmalı ve uygulama derhal durdurulmalıdır. Trombositopenide uzamış kanama süresini azaltmaz. Bir araştırmacı, diabetes insipitus nedeniyle gebelik sırasında desmopressin alan anneler doğan üç çocukta malformasyon bildirmiştir. Ancak 120'nin üzerinde vakayı kapsayan bazı yayımlanmış raporlardan, gebelik desmopressin ile tedavi edilmiş annelerden normal çocuklar doğduğu belirtilmiştir. Buna ilaveten, tüm gebelik boyunca desmopressine maruz kalmış 29 çocukta malformasyon oranında artış görülmediğine dair çok geniş veri bulunmaktadır. Yüksek doz (300 mcg intranazal) desmopressin alan annelerin sütü analize tabi tutulmuş ve çocuğa geçebilecek desmopressin miktarının diürezi veya hemostazı etkileyecek miktarın çok altında olduğu saptanmıştır.

 

Yan Etkileri:

Tedavi gören hastaların pek az bir yüzdesinde, baş ağrısı, bulantı ve mide ağrısı olması beklenebilir. Sık görülen yan etkiler (>1/100): Genel: Başağrısı. Yüksek dozda: Yorgunluk hali. Dolaşım: Yüksek dozda: Refleks taşikardi ile birlikte kan basıncında geçici düşüş ve uygulama sırasında yüzde kızarma. Gl: Mide ağrısı, Bulantı. Ender görülen yan etkiler(<1/1000): Genel: Yüksek dozda: Baş dönmesi. Eğer sıvı alımı kısıtlanmadan tedavi uygulanırsa, su retansiyonu görülebilir, belirtileri, serum sodyum miktarında azalma, kilo artışı, ve ağır vakalarda konvülsiyonlardır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antidiüretik hormon salgıladığı bilinen ilaçlar örneğin antidepresanlar, klorpromazin ve karbamazepin ilave bir antidiüretik etkiye neden olurlar ve su retansiyonu riski artabilir. İndometazin, desmopressine verilen cevabı artırabilir, ancak süreyi etkilemez.