1ilaç

KASKADIL IV Flakon

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

İnsan protrombin kompleks faktörleri 250 IU

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

1 IU/kg Faktör II veya X, plazma faktörü II veya X aktivitesini norma göre %1.5 yükseltir. 1 IU/kg Faktör VII, plazma faktörü VII aktivitesini norma göre %2 yükseltir. 1 IU/kg Faktör IX, plazma faktörü IX aktivitesini normale göre %1 yükseltir. Gerekli doz vücut ağırlığı (kg) x istenilen faktör artışı (%) / faktörü artırma oranı (%) formülüyle hesaplanır. Konjenital faktör II veya X eksikliği: Genel doz, 24 saatte kilo başına 20-40 IU'dir. Kazanılmış Protrombin Kompleks Faktörü eksikliği: Genel doz, 10-20 IU/kg'dır. Ağır kanamalarda ve ameliyattan önce hastaya, protrombin süresi %50 den fazla olacak şekilde ilaç verilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Vitamin K'ya bağlı faktörlerin ağır düzeyde eksikliğindeki kanama komplikasyonlarından korunma ve tedavisinde ve oral antikoagülanların doz aşımında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tromboz riski olan veya dissemine intravasküler koagülasyonlu hastalarda, preparatın bileşiminde bulunan maddelere alerjisi olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Alerjik veya anafilaktik reaksiyonlar oluşursa, uygulamaya derhal son verilmelidir. Dissemine intravasküler koagülasyonun (DIC) ilk belirtilerini tesbit etmek üzere sıkı laboratuvar kontrolleri yapılmalıdır. Karaciğer yetmezliği durumunda çok sıkı kontrolü altında ve dikkatle kullanılmalıdır. Protrombin komplekslerinin kullanımına bağlı olarak DIC veya tromboembolik komplikasyonlar bildirilmiştir. Gebelik ve laktasyonda güvenirliği ortaya konulmamıştır.

 

Yan Etkileri:

İlacın içindeki faktörlerden birine karşı antikor gelişmesi hemofili B hastalarda gözlenmiştir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar veya titreme ve ateş yükselmesi ile beraber oluşan reaksiyonlar bildirilmiştir. Düzenli olarak ilacı alan hastalar hepatit A ve B'ye karşı aşılanmalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kumarin türevlerine karşı antagonistik etki oluşur. Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.