1ilaç

ETHYOL IV Flakon

ER-KİM

 

 

Etken Madde(ler):

Amifostin 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 i.v. flakon

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde; başlangıc dozu, günde bir defa 910 mg/m2'dir. 15 dk'lık i.v. infüzyonu şeklinde verilir. Kısa süreli infüzyon şeklinde verilen ajanlarla kemoterapiden 30 dk önce uygulanmalıdır. İnfüzyon sırasında arteriyel kan basıncı denetlenmelidir. Sistolik kan basıncındaki düşüşe bağlı olarak infüzyon durdurulmalıdır. Eğer kan basıncı 5 dk içinde normale dönerse ve hasta asemptomatikse ilaca tekrar başlanabilir. İlaç tam doz verilemezse sonraki sikluslar için doz 740 mg/m2'ye düşürülmelidir.

 

 

Endikasyonları:

İlerlemiş over kanserli (FIGO evre III veya IV) hastalarda siklofosfamid ve sisplatin kombinasyonuna bağlı nötropeniye ilişkin enfeksiyon riskinin azaltılmasında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aminotiyol bileşiklerine veya mannitole aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Hipotansif ve dehidrate hastalara uygulanmamalıdır. Teratojen ve mütajen olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıldığı için gebe ve emziren kadınlara tedavi uygulanmamalıdır. Böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, çocuklarda ve 70 yaşın üzerindeki hastalarda yeterli çalışma olmadığı için kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

İlacın infüzyonundan önce hastalar yeterince hidrate olmalıdır. Kan basıncı kontrol edilmelidir. İleri derecede emotojen kemoterapisiyle birlikte uygulandığında hastanın sıvı dengesi düzenlenmelidir. Uygulamadan 24 saat önce antihipertansif tedavi kesilmelidir. Nefrotik sendrom gibi hipokalsemi riski olanlarda serum kalsiyum düzeyleri kontrol altında tutulmalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanımı için araştırma yapılmamıştır. Kemoterapi ve antiemetik ilaçlarla birlikte kullanıldığından hastanın araç ve makina kullanılması etkilenebilir.

 

Yan Etkileri:

Bazı vakalarda çok belirgin sistolik kan basıncı düşüşüne bağlı olarak infüzyonu durdurmak gerekebilir. Çok kısa süreli ve hızla düzelen şuur kaybı bildirilmiştir. Bulantı ve/veya kusma sık olur. Diğer yan etkiler; yüzde kızarma/sıcaklık hissi, titreme/üşüme, baş dönmesi, uyku hali, hıçkırık, hapşırma, hafif veya şiddetli alerjik reaksiyonlardır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Terkip edilmiş ilaç solüsyonu hiçbir ilaçla karıştırılmamalı veya birlikte verilmemelidir. Antihipertansif veya hipotansiyon yapan ilaçlarla kullanırken dikkali olunmalıdır.