1ilaç

ALBUMINE LFB IV Flakon (Üretilmiyor)

ER-KİM

 

Etken Madde(ler):

İnsan albumini  20 %

 

Piyasa Şekilleri:

50 ml'lik 1 i.v. flakon
Üretilmiyor
100 ml'lik 1 i.v. flakon
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Çocuklarda, 1 g/kg uygulanır. Ciddi yanıklarda ve Lyell sendromu tedavisinde, ilaç aralıklı olarak uygulanmalıdır. Yanıktan etkilenen vücut yüzdesi için kilogram başına 1.25 ml likit ve Lyell sendromunda 1/3 %4 albumin ve 2/3 sentetik kolloidler uygulanır. Plazma değişimi sırasında, plazma genişleticisi olarak kilo başına 40-70 ml'dir. Doz 50 ml/dk'yı aşmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Albümin gereksiniminde kullanılır. Hipovolemik şokun acil tedavisi, yanık tedavisi, ödemin eşlik ettiği veya etmediği hipoproteinemi, erişkin solunum yetmezliği sendromu, kardiyopulmonel by-pass, akut karaciğer yetmezliği, yeni doğanın hemolitik hastalığı, proteinden zengin sıvıların sekestrasyonu, eritrosit resüspansiyonu, akut nefrozis, böbrek diyalizinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dekompanse kalp hastalıkları, akciğer ödemi, oligüri, anüri, hipertansiyon, ağır kardiyovasküler hastalıklar, özofagus varisleri ve hemorajik diatezlerde kontrendikedir. Anaflaktik şok oluşumu tedavinin durdurulmasını gerektirir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik reaksiyonlar, titreme ve ateş yükselmesi gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Protein hidrolizatlarıyla aminoasit solüsyonlarıyla ya da alkol içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.