1ilaç

PRODİSAN Kapsül

EMBİL

 

 

Etken Madde(ler):

Azapropazon 300 mg

 

Piyasa Şekilleri:

60 kapsül, 20 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz yemeklerden sonra alınan, erişkinlerde başlangıç için 2x2 kapsül ve idame dozu için 2-3x1 kapsül ve çocuklarda 20 mg/kg'dır. Ağır olgularda başlangıç dozu birkaç gün süreyle 3x2 kapsüldür. Renal ve hepatik yetmezliği olanlarla, yaşlılarda günlük doz normal dozun 1/3-1/2'si kadardır.

 

 

Endikasyonları:

Başta romatoid artrit olmak üzere eklemlerin iltihabi veya dejenerativ, akut veya kronik hastalıklarında özellikle osteoartritlerin (artroz) akut dönemlerinde, jüvenil romatoid artritte ve Still hastalığında, yumuşak doku romatizması, lumbago, siyatalji, diskopati, spondilartroz, akut ve kronik gut, hareket sisteminin lokalize iltihabi olaylarında, ortopedik cerrahide postoperatif ve travmaya bağlı ödemde, burkulmada, tromboflebit, adneksit, parametrit, iridosiklit gibi iltihabi hastalıklarda kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Yeni, kronik veya geçirilmiş mide ve duodenum ülserlerinde verilmez. Teratojenik etkisi görülmemiş olmakla birlikte gebelikte alınmamalıdır. Süt veren annelere de verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Tedavinin ilk günlerinde, geçici olarak, iştahsızlık, hafif mide ağrıları, bulantı, ishal görülebilir çoğu kez ilacı bırakmadan bu yakınmalar geçer. Seyrek olarak allerjik deri belirtileri veya ödem görülebilir. Tedavi kesilmelidir. Böbrek ve karaciğer yetersizliklerinde doz azaltılır. Kemik iliğine toksik etkisi yoktur. Karaciğer testlerinde bozukluk yapmaz. Görme bozukluğuna, psişik problemlere yol açmaz.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ile birlikte alınmamalıdır. Oral antikoagülanların etkisini artırabilir. Antikoagülan almakta olan bir kimseye verildiğinde Quick zamanı sık sık ölçülmeli gereğinde antikoagülan dozu azaltılmalıdır. Oral antidiyabetik alanlarda kan şekeri düzeyini daha da düşürebilir. Özellikle ilk haftada kan şekeri kontrol edilmeli, gerektiğinde oral antidiyabetik dozu azaltılmalıdır. Fenitoin'in etkisini artırabilir.