1ilaç

KUİLİL Film Tablet

EMBİL

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

 

 

Etken Madde(ler):

Fenprobamat 200 mg, Asetaminofen (Parasetamol) 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

40 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz tok karnına alınan 3x2 drajedir. Gerektiğinde 4x2 drajede verilebilir. İdame doz, çocuk ve yaşlı dozu 3x1 drajedir.

 

 

Endikasyonları:

Kas iskelet sistemi hastalıklarında: Eklem romatizması, diskopatiler, spondil artroz, lumbago, siyatalji ve tortikolise bağlı kas ağrılarında; burkulma ve benzeri travmalara bağlı ağrılarda. Nörolojide: Hemipleji, parapleji, multipl skleroz ve serebral paralizide görülen kas spastisitesinde. Psikiyatride: Stres, aşırı yorgunluk gibi durumlarda ve elektroşok tedavisi öncesinde. Diş hekimliğinde: Diş çekiminden önce ve ağrılı çene kontraksiyonlarında kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Myastenia gravis'li hastalarla hamile kadınlara ve emzikli annelere verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Fizik gücü ve mental uyanıklığı azaltabileceği için, tedavi görenlerin motorlu araç kullanmamaları gerekir.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak allerjik deri döküntüleri ve fenprobamata bağlı olarak en çok uyuşukluk, mide bulantısı, ishal, parastezi, halsizlik görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan ve görme bozukluğu da ortaya çıkabilir. Asetaminofen kullanımı sonrasında agranülositoz, trombositopeni, pansitopeni, methemoglobinemi görüldüğü bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Santral sinir sistemi depresanları, alkol ve psikotrop ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.