1ilaç

ZELIUM Kapsül

Eczacıbaşı

 

Formüler > M.S.S > Obezite Tedavisi > Sibutramin

 

 

Etken Madde(ler):

Sibutramin hidroklorid monohidrat

 

Piyasa Şekilleri:

10 mg: 28 kapsül
15 mg: 28 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler: Önerilen başlangıç dozu oral yoldan günde bir defa sabahları bir bardak suyla alınan 10 mg'dır. Kapsül aç yada tok karnına alınabilir. Hasta tedavinin ilk 4 haftasında en az 2 kg vermemişse tedavi yeniden değerlendirilerek doz 15 mg'a çıkarılabilir. 15 mg ile yeterli cevap alınamayan hastalarda tedaviyi sonlandırma kararı verilebilir. Doz titrasyonuyla ilgili kararlar alınırken kan basıncı ve kalp hızındaki değişimler dikkate alınmalıdır. Günde 15 mg'ın üzerindeki dozlar önerilmez. Sibutramin yalnızca az sayıda yaşlı hastada değerlendirilmiştir. Bu yaş grubunda hepatik, renal veya kardiyak fonksiyon azalmasının ve konkomitan hastalıkların sık oluşu, doz seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Sibutraminin 16 yaşından küçük çocuklara uygulanması önerilmez.

 

 

Endikasyonları:

Serotonin, noradrenalin ve dopamin reuptake inhibitörüdür ve in vivo etkisini sekonder ve primer amin metabolitleri ile gösterir. Deneysel olarak sibutraminin yemek sonrası tokluk cevabını artırarak kilo alımını azaltıcı ve istirahat metabolizma hızını yükselterek enerji sarfını arttırıcı dual etki mekanizmasıyla kilo alımını güçlü şekilde azaltır. Vücut kitle indeksi (VKİ) >=30 kg/m2 olan ve VKİ >=27 kg/m2 üstünde olup tek başına uygulanan rejimle sonuç alınamamış ve obeziteye bağlı diğer risk faktörleri de taşıyan hastalarda diyetin yanında destekleyici tedavi olarak endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık; anorexia nervosa veya blumia nervosa gibi bir majör beslenme bozukluğu varlığı veya hikayesi; bilinen veya şüpheli gebelik ve süt verme dönemi; MAO inhibitörleri, santral etkili ilaçlar veya diğer santral etkili kilo kaybettirici ajanların uygulanması; kontrol altına alınamamış hipotansiyon; ağır karaciğer yetmezliği; ağır böbrek yetmezliği; koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, aritmi veya serebrovasküler hastalık mevcudiyeti veya hikayesi durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hastaların kan basınçlarının ve kalp hızlarının düzenli kontrolü ve sürekli olarak klinik açıdan anlamlı ve yüksek bulunan hastalarda tedavinin kesilmesi önerilir. Hipertansiyonu kontrol altına alınmış hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. Hafiften orta dereceye kadar böbrek yetmezliğinde ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Epileptik hastalara dikkatle verilmelidir. Gebe kalma olasılığı olan kadınlar ilacı alırken uygun kontrasepsiyon sağlanmalıdır. Midriyazise neden olabileceğinden dar açılı glokomlu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar araç ve makine kullanma yetilerinin etkileneceğini bilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, taşikardi, vazodilatasyon, iştah kaybı, kabızlık, iştah artması, bulantı, hemoroid şikayetlerinin artması, ağız kuruluğu , uykusuzluk, baş dönmesi, uyuşukluk hissi, terleme, tat duyusunda değişiklik, hazımsızlık, kırıklık hali, burun akıntısıyan etkileridir. Nadir görülen yoksunluk sendromları arasında baş ağrısı ve iştah açılması vardır.

 

İlaç Etkileşimleri:

CYP3A4 enzim inhibitörü olan ketokonazol, eritromisin, troleandomisin ve siklosporin sibutraminin plazma konsantrasyonlarını artırır. CYP3A4 indükleyicileride rifampisin, makrolid antibiyotikleri, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital sayılabilir. Santral etkili ilaçlarla kullanılmamalıdır. Aşırı dozda alkolle uygulanması önerilmez.