1ilaç

PEFLACINE Ampul

Eczacıbaşı

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Kinolonlar > Pefloksasin

 

 

Etken Madde(ler):

Pefloksasin 400 mg

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 2x1 ampuldür. Solüsyon yavaş i.v perfüzyon şeklinde 30-60 dakikalık süre içinde uygulanmalıdır. NaCI veya klorür iyonları içeren solüsyonlarda çözünmemeli ve ışıktan korunmalıdır. Hepatik yetmezliklerde doz yarıya indirilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Genel olarak duyarlı mikroorganizmalar: Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus mirabilis, Indole (+) proteus, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Haemophilus, Staphylococcus, Neisseria gonorrhoeae. Orta derecede duyarlı mikroorganizmalar: Streptococci, Pneumococus, Pseudomonas, Acinetobacter, Clostridium perfringens, Mycoplasma, Chlamydia gibi mikroorganizmaların etken olduğu septisemi ve endokarditlerde, beyin zarı iltihaplarında, solunum yolu enfeksiyonlarında, KBB enfeksiyonlarında, böbrek ve üriner sistem enfeksiyonlarnda, jinekolojik enfeksiyonlarda, abdominal ve hepatobilier enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında ve deri enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kinolon grubu ilaçlara allerjisi olanlarda, 15 yaşından küçük çocuklarda, gebelikte, emziren annelerde, Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Streptokoklar ve pnömokoklar pefloksasine karşı orta derecede bir duyarlılık gösterirler. Bu nedenle yukarıdaki bakterilere ait hastane dışı enfeksiyonlarında, ilaç bakteriyel duyarlılık testlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Tedavi sırasında fotosensitivite reaksiyonlarına yol açmamak için güneş ya da ultraviyole ışığından kaçınılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliğinde dozun ayarlanması gerekir.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak mide ağrısı, bulantı, kusma gibi gastrointestinal etkiler, allerjik, ışığa karşı duyarlılık tipindeki deri reaksiyonları, kas ve eklem ağrıları, yüksek dozlarda (günde 1600 mg) kullanıldığında trombositopeni ve baş ağrısı, dikkat ve uyku bozuklukları gibi nörolojik belirtiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Oral formlar, pefloksasinin emilimini azaltacağından magnezyum ve alüminyum içeren antasitlerle birlikte verilmemelidir. Antasitler, pefloksasinden 2 saat sonra verilmelidir.