1ilaç

KESTİNE Film Tablet

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Ebastin 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde, mevsime bağlı alerjik rinit ve kronik alerjik rinitte öğün aralarında günde 1 kez 10-20 mg, ürtikerde günde 1 kez 10 mg önerilir. Karaciğer yetmezliği hastalarında günde 10 mg doz aşılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Mevsimlere bağlı alerjik rinitin, kronik alerjik rinitin, ürtikerin semptomatik tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

12 yaşın altındaki çocuklarda, ebastine veya bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı olan kişilerde, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Önceden kalp hastalığı bulunanlarda, kardiyak kökenli hastalıkları olan hastalarda ve palpitasyon durumunda doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Torsades de Pointes riski olan hastalarda kullanılmamalıdır. Uzun QTc, hipokalemi, QTc artışına neden olan ilaçlarla ve azol antifungaller ve makrolid antibiyotikler gibi CYP3A4 enzim sistemini inhibe eden ilaçlarla eşzamanlı tedavide kullanılmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun dönem steroid tedavisi gören hastalarda, steroid dozunun azaltılması amacıyla kullanıldığında, steroid dozu kademeli olarak azaltılmalıdır. Mevsimsel alerjik rinit hastalarına uygulanacağında, alerji mevsimi göz önünde bulundurularak, bu mevsimin başlangıcından önce tedaviye başlanmalı, mevsimin bitişine kadar da devam edilmelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Gebelik sırasında güvenilir olduğu tespit edilmediği için kullanılmamalıdır. Ebastinin anne sütünden itrah olup olmadığı bilinmediğinden, kullanılması tavsiye edilmez.

 

Yan Etkileri:

%0.1-5 oranında karşılaşılan advers etkiler: Halsizlik, uyku hali, kırıklık, baş dönmesi, ağız kuruluğu , dispepsi, eozinofili, glikozüri ve BUN artışı. %0.1'den daha az oranda görülen advers etkiler: Döküntü, ödem, palpitasyon, hissizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, ağız ve burun mukozasında kuruluk, diyare, glossit, göğüste sıkışma hissi, sıcak basması. Sıklığı belirlenemeyen advers etkiler: Kan basıncında artış, bilirubin artışı ve sarılık, mikturasyon bozuklukları, menstruel bozukluklar, alopesi.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol, itrakonazol gibi antifungaller ve eritromisin, troleandomisin, klaritromisin ve josamisin gibi makrolid antibiyotikler, ebastinin karaciğerdeki metabolizmasını azaltır ve Torades de Pointes gibi ventriküler ritm bozuklukları riski artar. Yemekle beraber alındığında, emilimi yaklaşık 1.5-2 kat artar.