1ilaç

INTAL İnhaler

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum kromoglikat (Kromolin sodyum) 1 mg/doz

 

Piyasa Şekilleri:

112 doz'luk aerosol ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz astımın önlenmesi için 4x2 inhalasyondur. Daha ciddi olgular veya çok miktar antijenle karşı karşıya kalındığında günde 6-8x2 inhalasyon kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:

Egzersizle oluşan astım dahil bronşiyal astım tedavisi için endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sodyum kromoglikata karşı aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Status astmatikus başta olmak üzere astım ataklarının akut tedavilerinde bir rolü yoktur. profilaktik etkisi, süratle veya bir kaç hafta içinde ortaya çıkabilir. Sodyum kromoglikat safra ve böbrek yolları ile itrah olduğu için hepatik ya da renal fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda, doz azaltılmalı ya da kesilmelidir. Eozinofilik pnömoni gelişmiş hastalarda tedaviye son verilmelidir. İnhalasyon sırasında öksürük, ağır bronkospazm geçiren hastalara verilmemelidir. Çeşitli hayvan türleri ile yapılan çalışmalarda herhangi bir fertilite bozukluğu, kromozomal hasar ya da sitotoksisite ile ilgili herhangi bir bulgu elde edilmemiştir. Gebelik sırasında bu ilaca sadece kesin ihtiyaç varsa kullanılmalı ve gebeliğin ilk üç ayında çok dikkatli olunmalıdır. İnsanlarda sütle itrah olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde ihtiyatla verilmelidir. İki yaşın altındaki çocuklarda güvenirliği henüz kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Öksürük, nazal konjesyon, boğaz irritasyonu, bulantı, aksırık, hırıltı gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir. Toz formlarının çok nadir olarak ciddi bronkospazma yol açabileceği rapor edilmiştir. Bu olgularda tedavi kesilmeli ve tekrar başlanmamalıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Daha önce kortikosteroid, bronkodilatör tedavi gören astımlı hastalarda bu ilaçlar hemen kesilmemelidir. Böyle durumlarda, tedaviden çıkarılması istendiğinde kortikosteroidler dozaj azaltılarak kesilir. Gebelik sırasında sodyum kromoglikat ile eş zamanlı uygulanacak tedavilerle ilgili olarak gebe fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, çok yüksek dozlarda tek başına verildiğinde herhangi bir malformasyona ya da resorbsiyonda önemli bir artışa neden olmazken, isoproterenol ile birlikte artış göstermektedir. Birlikte bronkodilatör tedavi gerekli olduğu takdirde bu tedavinin önce uygulanması önerilir. Devamlı steroid tedavisi gören hastalarda sodyum kromoglikat kullanılması gerektiği takdirde steroid tedavisinin dozunun azaltılması ya da tamamen kesilebilmesi mümkün olabilir.