1ilaç

IMOVANE Tablet

Eczacıbaşı

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Zopiklon 7.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde yatarken 1, bazı yaşlı hastalarda 1/2 tablet, gerektiğinde 1 tablete yükseltilebilir. Karaciğer yetmezliğinde 1/2 tablet önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Anksiyete ve uykusuzluk durumlarında kullanılır. Uykunun süresini uzatır, niteliğini düzeltir, geceleri uyanma ya da erken uyanma sıklığını azaltır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dekompanse solunum yetmezliği olanlarda ve aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. 15 yaşından küçüklerde kullanılması sakıncalıdır.

 

Uyarılar:

Bütün hipnotik ilaçlarda olduğu gibi tedavi süresi uzatılmamalıdır. Yoksunluk sendromu yüksek dozlarda ve tedavinin ani kesilmesiyle ortaya çıkabilir, böyle durumlarda dozun yavaşça azaltılması önerilir. Miyasteni hastalarında kas yorgunluğunda artış olabileceğinden, yakın hekim denetiminde kullanılmalıdır. Solunum yetmezliğinde doz düzenlenmelidir. İlaçla birlikte alkol alımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliğinde zopiklonun vücuttan atılması önemli oranda bozulabileceğinden dozun azaltılması gerekir. Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda ilaca bağlı teratojenik ya da embriyotoksik etkiler görülmemekle birlikte, gebelerde kullanılmaması önerilir. anne sütüne çok düşük oranda geçmekle birlikte, emziren kadınlarda kullanılmaması önerilir. Tedavi sırasında, özellikle makine ve araç kullananlarda gün boyunca görülebilecek yarı uyuklama hali göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Doza ve hastanın kişisel duyarlılığına bağlı olarak, gün içinde, rezidüel uyku hali, ağızda acı tat ve kuruluk, kaslarda tonus azalması ve anterograd amnezi görülebilir. Bazı hastalarda, kolay sinirlenme, saldırganlık, subeksitasyon ve sıkıntılı rüyalar gibi paradoksal reaksiyonlar görülebilir. Uzun süreli tedavilerin ani kesilmesine bağlı olarak yoksunluk sendromu belirtileri ortaya çıkabilir. Kolay sinirlenme, anksiyete, miyalji, ellerde titreme, uykusuzluğun tekrarlanması, kabuslar, bulantı ve kusma gibi hafif belirtiler ve çok nadir olarak izole konvülziyonlar, konfüzyonun eşlik ettiği miyoklonik état de mal gibi ciddi belirtiler eşlik edebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Nöromüsküler depresanlar (kürarizan ilaçlar, miyorelaksanlar), SSS depresanları (özellikle nöroleptik ilaçlar) zopiklonla birlikte kullanıldıklarında sedasyon artabilir. Anksiyolitik ya da hipnotik endikasyonunda, birlikte benzodiazepin sınıfı ilaçlar kullanıldığında, ilacın kesilmesine bağlı yoksunluk sendromu ihtimali artar.