1ilaç

DEPO-PROVERA 150 Flakon

Eczacıbaşı

 

 

Etken Madde(ler):

Medroksiprogesteron asetat 150 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 1 flakon ve 2 ml'lik enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Her üç ayda bir 150 mg ilaç derin intramüsküler enjeksiyon yoluyla kullanılır. İlk enjeksiyon normal bir adet siklusu başlangıcındaki ilk 5 gün içerisinde veya doğum sonu 6. haftadan önce yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Doğum kontrolü (ovülasyonun baskılanması).

 

 

Kontrendikasyonları:

Medroksiprogesteron asetat; aşırı duyarlılık durumunda, teşhis edilmemiş vaginal ve idrar yolu kanamalarında, teşhis edilmemiş meme hastalığı olanlarda, gebelikte, tromboembolik ve serebrovasküler hastalıklar ile aktif tromboflebitte ve karaciğer fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tromboembolik bir hastalık belirti ve bulgusu olanlarda, tedaviye başlamadan önce hasta yeniden değerlendirilmelidir. Akut görme bozukluğu, proptoz, diplopi veya migren tipi başağrısı olan hastalarda tedaviye başlanmadan önce oftalmolojik muayene yapılarak papil ödemi yada retina lezyonu gibi olasılıklar yokedilmelidir. Gebelikte kullanılması önerilmez. Tekrarlayan uygulamalardan sonra 18 aya kadar uzayabilen ve nadiren daha uzun süren amenore ve anovülasyon görülebilir. Nadiren anafilaktik ve anaflaktoid reaksiyonlara yol açabilir. Günde 500 mg ya da daha yüksek dozlarda kortikoid benzeri aktivite görülmüştür. Tedavi öncesinde memeler ve pelvis yeterince tetkik edilmelidir. Progestojenler vücutta sıvı tutulmasına neden olduklarından epilepsi ya da migreni olan hastalarda ve astım, kalp veya böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır. Vaginal kanamalar teşhis edilmelidir. Ağır bir depresyon nüksü görüldüğünde tedavi kesilmelidir. Bazı hastalarda glikoz toleransının azaldığı bildirilmiştir. Klimakteriyum başlangıcını gizleyebilir. Bazı hormon testlerinin ve karaciğer işlev testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Sekonder amenore ya da fonksiyonel uterus kanaması tedavisinde kullanılması önerilmez. Hastaların vücut ağırlığında artış görülebilir.

 

Yan Etkileri:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Anafilaksi ya da anafilaktoid reaksiyonlar. Tromboembolik hastalık: Tromboflebit ve akciğer embolisi. MSS ile ilgili reaksiyonlar: Sinirlilik, uykusuzluk ya da uyuklama, çabuk yorulma, depresyon, göz kararması ve baş ağrısı. Deri ve mukozalarla ilgili reaksiyonlar: Ürtiker, kaşıntı, döküntü, akne, hirsutizm, saç dökülmesi. Bulantı, memelerde hassasiyet ve galaktore, serviks erozyonlarında ya da sekresyonunda değişiklikler, hiperpreksi, vücut ağırlığında değişiklik ve aydede yüz, enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik ve renk değişikliği.

 

İlaç Etkileşimleri:

Aminoglutamid uygulaması, medroksiprogesteronun serum düzeylerini önemli derecede azaltabilir. Laboratuvar testlerinden; gonadotropin, plazma progestoren, idrar prenanediol, plazma testosteron, plazma estrojen, plazma hidrokortizon düzeyleri, glikoz tolerans testi ve metirapon  testi sonuçlarını etkileyebilir.