1ilaç

İZOTONİK NaCl İrigasyon Solüsyonu

Eczacıbaşı-Baxter

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum klorür 0.9 %

 

Piyasa Şekilleri:

1000 ml, 500 ml'lik plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

İrrige edilecek doku yada organın yüzeyine veya girişimin türüne göre ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

Suprapubik prostatektomi, mesane tümörleri, transüretral prostat rezeksiyonu gibi ürolojik operasyonlar, sistoskopik muayeneler, litotripsi vs. esnasında intra-operatif ve post-operatif mesane irrigasyonunda endikedir.