1ilaç

PROPYCİL Tablet

Dr.F.FRİK

 

 

Etken Madde(ler):

Propiltiyourasil 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 tablet, 50 tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde, ağır ve orta derecedeki hipertireoz olgularında günde 150-300 mg ile tedaviye başlanır. Hafif olgularda 100 mg'lık düşük dozlarda sonuç alınabilir. Çocuklarda başlangıç dozu, 6-10 yaş grubunda 50-150 mg, 10 yaşından yukarı çocuklarda 150-300 mg. Devam dozu hastaya göre ayarlanır. Klinik semptomların kaybolmasıyla dozaj yavaş yavaş azaltılarak devam dozuna geçilir. Vücut ağırlığı normalden fazla çıkınca miktar daha da azaltılır. Günlük devam dozu 50-100 mg'dır.

 

 

Endikasyonları:

Hipertiroidi halleri, Basedow graves hastalığı, cerrahi uygulamadan önce hastanın ötrodik hale getirilmemesi için ve ameliyat sonrası nükslerde, tiroid krizlerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Substernal struma ve ilk üç aylık gebelik ve laktasyon, antitiroid ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İlaç plasentayı geçer ve fetustaki bebekte guatr oluşturabilir. Süt ile atıldığından ilacı alan annenin sütüyle beslenen bebeklerde guatr oluşabilir. Guatrlı hastaların bir kısmında guatr büyüyebilir. Hipoprotrombinemi ve hemoraji olasılığını kontrol altına alınabilmesi için tedavide, özellikle ameliyatlardan önce protrombin zamanı tayinleri yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak antitiroid ilaçlarla tedavinin ilk 2 ayında yan etkiler görülebilir. Bütün tiroid inhibitörleri gibi bazı hallerde lökopeni veya agranülositoz görülebilir. Bu bakımdan ilacın uygulandığı hastalar kontrol altında tutulmalı ve uygulamanın ilk ayında kan kontrolleri yapılmalıdır. Bazı hallerde eklem ağrıları ve baş ağrısı yaparsa da tedaviye devama engel oluşturmaz. Ciltte döküntüler, ilaç ateşi, kaşıntı, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, baş dönmesi, sarılık, artralji, miyalji, nörit, lenfadenopati görülebilir. Antitiroid hammaddelerle tedavide nadir komplikasyon olarak hemoraji eğilimi vardır. Fitomenadion verilmesiyle kontrol altına alınabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İn vitro çalışmalarda aspirin, fenilbutazon, varfarin içeren serum kullanıldığında propiltiourasil serbest fraksiyonu arttığı gözlenmiştir. İyod içeren maddeler antitiroid etkiyi azaltır.