1ilaç

INTRAGEL %0.8 Enjektör

Dr.F.FRİK

 

Etken Madde(ler):

Sodyum hiyalüronat 8 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 1 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Eklemde efüzyon varsa Intragel %0.8 enjeksiyonundan önce aspire edilmelidir. Paketin içinde bulunan "grip support" şırınganın ucuna tamamen oturacak şekilde itilir.  Enjektör ambalajından çıkarılır. Enjektör ucuna temas etmekten kaçınılmalıdır. 18-22 G enjeksiyon iğnesi şırıngaya takılır. Tedavi sırasında sıvının sızdırmasını önlemek ve şırınganın hava almaması için iğne, enjektörün luer tipi ucuna sıkıca vidalanır. Intragel %0.8 ortam sıcaklığında ve asepsi koşulları altında enjekte edilir. Intragel sadece sinoviyal boşluğa enjekte edilir.

 

 

Endikasyonları:

Sinovyal sıvının geçici replasmanı ve desteklenmesi ile osteoartrite bağlı ağrının tedavisinde ve ağrının azaltılması ya da giderilmesiyle eklem hareketliliğinin artırılmasında kullanılır. Konservatif nonfarmakolojik tedaviler ve analjeziklere yanıt vermeyen diz osteoartriti vakalarında ağrının lokal tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sodyum hiyaluronat preparatlarına hassasiyeti olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Diz ekleminde enfeksiyon veya eklemde enfeksiyon hikayesi olan hastalara enjekte edilmemelidir.

 

Uyarılar:

Ciddi derecede inflame olmuş ekleme veya halen veya geçmişte infekte olmuş ekleme uygulanmaz. Enjeksiyondan önce veya birlikte ekleme X-ray radyoopak madde uygulanmaz. Artrosentez ile birlikte ağrıyı azaltmak için lokal anestezik sıvı kullanılıyorsa sıvı ekleme enjekte edilmemelidir. Hiyaluronanın çökmesine neden olabileceğinden kuaterner amonyum tuzları içeren dezenfektanlarla kullanılmamalıdır. İntravasküler, ekstraartiküler, sinovyal dokulara, kapsüle veya intraartiküler ligamentlere enjekte edilmez. Tedavi sırasında dize anestezik veya başka bir ilaç uygulanmaz. Eklem civarı veya periferinde lemfatik veya venöz stazı olması halinde dikkatle kullanılmalıdır. Kuş proteinleri, tüy ve yumurta ürünlerine alerjisi olan hastalara enjekte edilirken dikkatli olunmalıdır. Enjekte edilmeden önce sinovyal sıvı veya efüzyonu aspire edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Enjekte edildikten sonraki 48 saat içerisinde, vakaların %3'ünde, enjekte edilen eklemde daha şiddetli ağrı ve/veya şişme görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Üründe çökme görülebileceğinden benzalkonyum klorür içeren, klorhekzidinli ya da katerner amonyum tuzları gibi dezenfektanlarla temas ettirilmemelidir.