1ilaç

PANDEV Enterik Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 28 enterik tablet
40 mg: 14 enterik tablet
40 mg: 28 enterik tablet

 

Kullanım Şekli:

Reflü özofajit ve semptomlarının (mide yanması, asit regürjitasyon ve yutma esnasında ağrı) tedavisi: Günde 1 kez 20 mg pantoprazol kullanıldığında 2-4 hafta içinde semptomlarda iyileşme görülür. Özofageal reflü tedavisi için genellikle 4 hafta gereklidir. 4 haftalık tedavi yeterli değilse genellikle sonraki 4 hafta içinde iyileşme sağlanır. Reflü özofajitte nükslerin uzun süreli kontrol altına alınarak önlenmesi: Uzun süreli tedavi için günlük oral doz olarak 1 adet Pandev 20 mg Enterik Kaplı Tablet kullanılır, eğer nüks gözlenirse günlük pantoprazol dozu 40 mg'a yükseltilebilir. İyileşme sağlandıktan  sonra tekrar günlük doz 20 mg'a düşürülmelidir. Uzun süreli tedavi gerektiği durumlarda tedavi süresi 1 yıla kadar uzatılabilir, ancak yarar ve risk oranı göz önünde bulundurulmalıdır. Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük pantoprazol dozu 20 mg'ı aşmamalıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya kırılmamalı, kahvaltıdan 1 saat önce su ile bütün olarak alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.