1ilaç

NEOTAB Film Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Famotidin 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 film tablet

 

Kullanım Şekli:

Duodenum ülseri: Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg. Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa 20 mg olarak da verilebilir. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Vakaların çoğunda 4 haftalık bir tedavi yeterli olmaktadır. İdame tedavisi: Ülser nükslerini önlemek için günde 1 defa (yatmadan önce) 20 mg. Bu tedaviye genellikle 6 ay devam edilir. Mide Ülseri: Günde 1 defa (yatmadan önce) 40 mg. Tedaviye 4-8 hafta devam edilmelidir. Endoskopik tetkik sonucunda hastanın daha kısa sürede iyileştiği görülürse, tedavi süresi kısaltılabilir. Gastroesofajial reflü ve buna bağlı reflü özofajit: Günde 2 defa alınır. Tedavi 6 haftaya kadar sürdürülebilir. Özofajit ile birlikte erozyon, ülserasyon ve reflüks ösofajitinin diğer semptomlarının mevcudiyetinde günde 2 defa 20-40 mg verilmesi ve tedavinin 12 haftaya kadar sürdürülmesi önerilir. Zollinger-Ellison sendromu: Daha önce antisekretuvar tedavi görmemiş hastalarda tedaviye 6 saatte bir 20 mg ile başlanır. Doz hastanın ihtiyacına göre ayarlanır. 6 saatte bir 160 mg'a kadar Famotidin verilen vakalar mevcuttur.

 

 

Endikasyonları:

Mide ülseri, duodenum ülseri, mide ve duodenum ülserlerinin nükslerinin profilaksisi, gastroösofajial reflü hastalığı ve buna bağlı reflü ösofajit tedavisinde, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı mide asidi sekresyonu görülen hastalıklarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Famotidine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Famotidin laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Gastrik ülserde, famotidin ile tedaviye başlamadan önce ülserin habis olup olmadığı saptanmalıdır. Mide kanserinde, H2 histamin antagonistleri, mide kanseri semptomlarını hafifletmekte ve bu şekilde teşhisini geciktirdiğinden, habis yapılı ülserler tedavinin dışında tutulmalıdır. Böbrek fonksiyon yetersizliğinde tedbirli kullanılmalıdır. Kreatin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde günlük dozaj azaltılmalıdır. Gebelerde kullanılması mutlaka gerekiyorsa tıbbi kontrol altında verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye rastlanabilir. Daha nadir olarak ağız kuruluğu , mide bulantısı, deri kızarıklıkları, karın ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluğa neden olabilir. Kaşıntı, ürtiker, karaciğer enzimlerinde anormallikler, kolestatik sarılık, anaflaksi, anjiyoödem, artralji, ateş, çarpıntı, asteni, orbita ödemi, konjonktivada kızarıklık, parestezi, grandmal epilepsi, depresyon, anksiyete, libido azalması, bronkospazm, kulak çınlaması, tat almada bozukluk, yüzde kızarıklık, trombositopeni görülebilir.