1ilaç

LUXAT Film Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Montelukast sodyum 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 film tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

15 yaş ve üzeri yetişkin hastalar için günlük doz yatmadan önce alınan 10 mg'lık bir film tablettir. Montelukastın astım parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar. Yemekle birlikte veya ayrıca alınabilir. Hastalar, astımın kötüleştiği dönemlerin yanı sıra, astımları kontrol altında iken de Luxat almaları konusunda uyarılmalıdır. Diğer astım tedavileri ile birlikte Luxat hastanın mevcut tedavi rejimine eklenebilir. Bronkodilatör bir ajan kullanıldığı halde yeterli düzeyde kontrol altına alınamayan hastaların tedavilerine ek olarak verilebilir. Tedaviden alınan yanıta göre (genellikle ilk dozdan sonra), bronkodilatör kullanımı kademeli olarak azaltılabilir. Tedavisinde inhale kortikosteroidler kullanılan hastalarda ek olarak tedavi rejimine dahil edilebilir. Hastanın iyileşme durumuna göre kortikosteroid dozu kademeli olarak azaltılmalıdır. Bazı hastalarda inhale kortikosteroidlerin dozu tamamen kesilebilir. İnhale kortikosteroid tedavisi aniden kesilerek yerine Luxat başlanmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Gündüz ve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik ve kronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisinde ve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir. Alerjik rinitin (mevsimsel ve pereniyal) gündüz ve gece semptomlarının giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bu ürünün her hangi bir bileşenine aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akut astım ataklarının tedavisindeki etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, akut astım ataklarını tedavi etmek için oral kullanılmamalıdır. Lökotrien reseptör antagonistleri dahil olmak üzere anti-astım ajanları alan hastalarda sistemik kortikosteroid dozunun azaltılmasını takiben bazı nadir vakalarda; eozinofili, vaskülitik döküntü, kötüleşen pulmoner semptomlar, kalp komplikasyonları, ve/veya sistemik bir eozinofilik vaskülit olan ve bazen Churg-Strauss sendromu olarak tanımlanan nöropati görülmüştür. Gebe kadınlarda araştırılmamıştır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Altı yaş altı çocuk hastalarda güvenilirlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Genel olarak yalnızca baş ağrısı bildirilmiştir. Karın ağrısı, bulantı, diyare, gastroenterit, influenza, farenjit, sinuzit, öksürük, nazal konjestiyon, yorgunluk, kırgınlık ve uyku hali diğer istenmeyen reaksiyonlardır. Klinik çalışmalarda kanıtlanmayan ancak şüphelenilen istenmeyen etkiler: Ödem, ajitasyon ve huzursuzluğu içeren psikiyatrik reaksiyonlar, anafilaksi, anjioödem ve ürtiker içeren alerji, göğüs ağrısı, titreme, ağız kuruluğu , baş dönmesi ve artraljidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte fenobarbital uygulanan hastalarda, montelukast plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alan (AUC) yaklaşık %40 azalmıştır. Montelukast hepatik stokrom P-450 CYP3A4 ile metabolize olur ve fenitoin, fenobarbital, rifampisin gibi bu enzimin indükleyicisi olan maddeler ile birlikte verildiğinde plazma değerinde gözle görülür bir azalma olur.