1ilaç

KEMICETINE Göz Pomadı

Carlo-Erba

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Kloramfenikol

 

 

Etken Madde(ler):

Kloramfenikol 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 g'lık tüp

 

 

Kullanım Şekli:

Alt konjunktival keseye her üç saatte veya daha sık aralıklarla uygulanır. Bu uygulama ilk 48 saatte gündüz ve gece olarak yapılır. Gerekirse uygulamalar arasındaki intervaller artırılabilir. Tedaviye gözün normale dönmesinden sonra 48 saat daha devam ettirilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Kloramfenikol düşük potansiyelli ilaçların etkisiz veya kontrendike olduğu çeşitli enfeksiyonlarda kullanılır. Genel olarak göz enfeksiyonlarına neden olan Staphylococcus aureus, streptokoklar, E. Coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella /Enterobacter türleri, Moraxella Lacunata, Neisseria türleri gibi patojenlerin etken olduğu kornea veya konjunktivada meydana gelen yüzeysel oküler enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Kloramfenikol Pseudomonas aeruginosa ve Serratia marcescens'e karşı yeterli etkiye sahip değildir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kloramfenikole karşı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kloramfenikol lokal uygulamasından sonra aplastik anemiyi de içine alan kemik iliği hipoplazisi gözlenir. Daha düşük potansiyeldeki ajanlarla etkili tedavi sağlandığı durumlarda kloramfenikol kullanılmamalıdır. Antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı mantar da dahil olmak üzere duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremelerine neden olabilir. Eğer tedavi sırasında bu tip yeni bir enfeksiyon oluşursa ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Kloramfenikolün lokal olarak kullanıldığı ciddi enfeksiyonlarda takviye olarak sistemik tedavi yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kloramfenikolün kullanılmasıyla oluşan kan rahatsızlıkları gözlenebilir.