1ilaç

KEMİCETİNE Ovül

Carlo-Erba

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Kloramfenikol

 

 

Etken Madde(ler):

Kloramfenikol 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

6 ovül

 

 

Kullanım Şekli:

Her gün veya gün aşırı bir adet gece yatarken uygulanır. Uygulamalara 10 gün devam edilir.

 

 

Endikasyonları:

Vajinitler, trikomonas vajinalis, vulvo vajinitler ve serviko vajinitlerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlı kişilerde, renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olanlarda ve gebelerde kullanılmamalıdır. Uzun süre ve aşırı doz kullanımlarından kaçınılmalıdır. Tedavi sırasında gerekli kan kontrolleri yapılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Aplastik anemi ve hematopoezde reversibl inhibisyon; görme keskinliğinde azalma, reversibl optik nevrit, periferik nevrit ve ensefalopatiler; ağız kuruluğu , iştahsızlık, bulantı, kusma, ürtiker ve avitaminoz gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği fonksiyonunu bozabilecek ilaçlar, sülfonilüre, penisilin, tetrasiklin, metotraksat, hidantoin ve kumarin türevi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Parasetamol, kloramfenikolün inaktivasyonunu yavaşlatır.