1ilaç

HİTRİZİN Oral Damla

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Kullanmadan önce şişe hafif eğilip damla oluşması beklenmelidir. Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki (30 kg'dan fazla) çocuklarda günlük doz 10 mg'dır (20 damla). İstenirse bu doz iki eşit kısma bölünerek eşit aralarla (12 saat arayla 5 mg =10 damla) verilebilir. 2-12 yaş arasındaki (30 kg'dan az olan) çocuklara günde 1 defa 5 mg (10 damla) olarak verilebilir. Tedavi süresi şikayetlere bağlı olarak tayin edilmelidir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 hafta kullanılması yeterli olmaktadır.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.