1ilaç

HİTRİZİN Film Tablet

DEVA 

 

 

Etken Madde(ler):

Setirizin 2HCl 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 film tablet, 10 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki (30 kg'dan fazla) çocuklarda günlük doz 10 mg'dır. İstenirse bu doz iki eşit kısma bölünerek eşit aralarla (12 saat arayla 5 mg) verilebilir. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Tedavi süresi şikayetlere bağlı olarak tayin edilmelidir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 hafta kullanılması yeterli olmaktadır.

 

 

Endikasyonları:

Saman nezlesi (mevsimlere bağlı alerjik rinit ve konjunktivit); kronik alerjik rinit; alerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Taşıt ve tehlikeli makinalar kullanılacaksa verilen dozlardan fazlası alınmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanacak doz yarıya indirilmelidir. Hayvanlarda yapılan teratojenik çalışmalarda herhangi bir advers etkiye rastlanmamıştır. Buna rağmen gebelik esnasında ve emzirme devresinde ihtiyatlı davranmalı ve kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nadir olarak aşırı duyarlılık, başağrısı, uykulu hal, ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal bozukluk gibi hafif ve geçici yan etkiler bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Halen başka ilaçlarla geçimsizliği bilinmemektedir. Setirizin terapötik dozlarda (kanda 0.8 g/l) alkolün etkilerini arttırıcı etki göstermemiştir. Setirizin ile birlikte sedatifler kullanılacağı zaman dikkatli davranılmalıdır.