1ilaç

FARLUTAL Tablet

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Medroksiprogesteron asetat

 

Piyasa Şekilleri:

250 mg: 30 tablet, 5 mg: 12 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

5 mg'lık tabletin ortalama günlük dozu yaklaşık 5-10 mg'dır. Düzensiz menstrüasyonlarla ilgili jinekolojik rahatsızlıklarda menstrüasyonun ikinci yarısında 8-10 gün uygulanır. Şiddetli metrorajide dozaj artırılarak günde 15-25 mg'a kadar çıkılabilir. 250 mg'lık tablet günde 100-1000 mg'lık dozlarla; 2-3 günde bir uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Operasyon yapılamayan, nüksetmiş ve metastatize olmuş endometriyum ve renal karsinomların yardımcı tedavisinde palyatif olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Trombofilebitte tromboembolik bozukluklarda, ileri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda, düşüklerde, medroksiprogesterona karşı duyarlılığı olanlarda, kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi görüldüğünde, meme karsinomunda, nedeni saptanmamış vajinal kanamalarda kontrendikedir. Hamilelikte ve düşük tehdidinde kesinlikle kullanılmaz. Emzirenlere verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Gebelikte kullanılması önerilmez; zira bebeklerde görülen konjenital kalp kusurlarının gebeliğin ilk aylarında progestinlerin verilmesiyle ilgili ilgili olabileceğini gösteren bildiriler mevcuttur. Trombolik rahatsızlıklar (trombofilebit, serebrovasküler bozukluklar, pulmoner embolizm, retinal trombozis), ani ve kısmi veya tam görme kaybı, diplopi, migren, papilla ödemi veya retinada damar lezyonu oluştuğunda veya şüphe edildiğinde tedavi hemen durdurulmalıdır. Progestinler sıvı retansiyonuna yol açtığından epilepsi, migren, astma, kardiyak ve renal fonksiyon bozukluğu varlığında dikkatle davranılmalıdır. Teşhis edilmemiş vajinal kanamalarda yeterli teşhis tedbirleri alınmalıdır. Uygun veriler varsa hastaya progestin tedavisi önerilir. Progestin tedavisi klimakteryumun başlangıcını maskeleyebilirse de, hastanın yaşı kesin bir sınırlayıcı faktör oluşturmaz. Şeker hastaları ve ruhi depresyon geçirmiş hastalar dikkatle izlenmelidir. Tekrarlayan enjeksiyonlar 18 ay ya da daha uzun süre amenore ve infertiliteye yol açabilmektedir. Karaciğer fonksiyonlarında bir bozukluk görüldüğünde hemen önlem alınmalıdır. Emzirenlerde kullanılmamalı, bromokriptin ile birlikte verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Memede duyarlılık, galaktore, vajinal kanama, adet miktarındaki değişmeler, amenore, ödem, kilo değişimleri, servikal aşınmadaki ve servikal sekresyondaki değişmeler, kolestatik sarılık, kaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü, depresyon, insomnia, yorgunluk, sinirlilik, tromboflebit, serebral trombozis ve emboli, hiperpireksi, pulmoner emboli, nadiren baş ağrısı, akne, alopesi, hirsutizm, anafilaktoid reaksiyonlar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Plazma aminoasit, serum alkalin fosfataz, üriner nitrojen, karaciğer fonksiyon testleri; koagülasyon testleri, metyrapone testi, pregnandiol tayini ve tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir. Bromokriptinle birlikte verilmemelidir.