1ilaç

DOXAFİN Şurup

DEVA 

 

 

Etken Madde(ler):

Desloratadin 0.5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

150 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Aç ya da tok karına kullanılır. 2-5 yaş arası çocuklar: Günde 1 defa 1/2 ölçek. 6-11 yaş arası çocuklar: Günde 1 defa 1 ölçek. Yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklar: Günde 1 defa 2 ölçek. Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda, farmakokinetik verilere bağlı olarak, başlangıçta günaşırı alınması önerilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Desloratadin sedasyon yapmayan, uzun etkili, potent, selektif periferik histamin H1-reseptör antagonistidir. Alerjik rinit ile ilişkili, hapşırık, burunda akıntı ve kaşınma, konjesyon /burun tıkanıklığı, aynı zamanda gözlerde kaşınma, yaşarma ve kızarıklık, damakta kaşınma ve öksürük gibi semptomların giderilmesinde endikedir. Ayrıca, kaşıntı ve deride kabartı ve kızarıklık gibi kronik idiopatik ürtiker ile ilişkili semptomların giderilmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

2 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir. Hamilelik kategorisi C'dir. Gebelikte desloratadin alımı üzerinde klinik veri bulunmaması nedeniyle, potansiyel yararları risklerine üstün gelmediği sürece, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Desloratadin anne sütüne geçer, bu nedenle emziren kadınlarda kullanımı önerilmemektedir. Yaşlı hastalarda genel olarak karaciğer, böbrek ve kalp fonksiyonlarında azalma sıklığının daha yüksek olması ve birlikte eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavileri nedeniyle doz seçiminde dikkatli olunmalıdır. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilir.

 

Yan Etkileri:

Desloratadin kullanan hastaların %3'ünde plasebodan daha fazla yan etki görülmüştür. Plasebodan daha fazla görülen ve en sık bildirilen yan etkiler, bitkinlik (%1.2), ağız kuruluğu (%0.8) ve başağrısı (%0.6)'dır.         Çok nadir olarak, karaciğer enzimlerinde yükselme, bilirubinde artma, anaflaksi ve döküntüyü içeren hipersensitivite reaksiyonları, desloratadinin pazarlanması sırasında bildirilmiştir.