1ilaç

DANİTRİN Forte Tablet

DEVA

 

Formüler > M.S.S > Hipnotikler ve Anksiyolitikler > Anksiyolitikler > Meprobamat

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Pentaeritritol tetranitrat 20 mg, Meprobamat 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük ortalama doz aç karnına alınan 4x1 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Angina pectoris, koroner spazm ile beraber görülen kalb hastalıklarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bütün nitritler gibi pentaeritritol tetranitrat da intraoküler basıncı artırdığından glokomda; ileri derecede anemi görülen hastalarda, serebral hemoraji veya kafa travması varlığında; hepatik ve renal yetersizliklerde, akut entermitan porfirya görülebilenlerde ve ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda kontrendikedir. Koroner trombozun hemen peşi sıra kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Pentaeritritol tetranitrata karşı tolerans oluşabileceğinden, ilacın uzun süre kullanılmasından sonra kesilmesi halinde anjina ataklarının artabileceği akılda tutulmalıdır. Meprobamat kullanımının epileptik hastalarda nöbetlere yol açabileceği, kesilmesi halinde ise, bu konvülziyonların artabileceği unutulmamalıdır. Meprobamat; önerilen dozun üstünde uzun süre kullanıldığında, özellikle ilaç bağımlılığına (alkol dahil) yatkınlığı olanlarda alışkanlık yapabilir. Böyle hallerde ilaç; doz azaltılarak kesilmelidir. Kullananlarda uykuya eğilim artabileceğinden, hastalar dikkat gerektiren araçlar ve makineler kullanmaktan kaçınmalıdır. Hamilelikte emniyetle kullanılabileceğini gösteren yeterli araştırmalar mevcut olmadığından, zorunlu haller dışında gebelere verilmemelidir.

 

Yan Etkileri:

Pentaeritritol tetranitrat baş ağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı ve deri döküntüsü gibi yan etkilere yol açabilir. Hipotansiyon hastanın sırtüstü yatmasıyla hemen tedavi edilebilir. Meprobomat kullanımı ile ataksi, görme bozukluğu, uyku hali, kusma, nadiren trombositopeni, eozinofili ve lökopeni görülebilir. Meprobamata karşı aşırı hassasiyeti olanlarda; kaşıntı, deri döküntüsü, eritem, titreme, ateş, bazen hipotansiyon ve kollaps nadiren anjiyonörotik ödem, bronkospazm, Stevens-Johnson Sendromu, oligüri, anüri gibi belirtilere yol açan aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Pentaeritritol tetranitrat antihipertansiflerin, alkol ise pentaeritritol tetranitratın bazı etkilerini fazlalaştırabilir. Meprobomat merkezi sinir sistemi depresanlarının (alkol dahil) etkisini artırabilir. Sistemik steroidler (oral kontraseptifler dahil), fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler ve trisiklik antidepresanlar gibi karaciğerde metabolize olan ilaçların metabolizasyonunu artırarak bu ilaçların kan düzeylerini ve biyoyararlılığını etkileyebilir.