1ilaç

ADRİBLASTİNA Flakon

DEVA

 

 

Etken Madde(ler):

Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 5 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Solid tümörlerde, kemik iliği normal olduğunda 3 haftalık aralıklarla ve 3 gün süreyle günde 0,6 mg/kg veya 2 gün süreyle günde 0.8 mg/kg ve akut lösemide başlangıç dozu 3 gün süreyle günde 0.4-0.5 mg/kg'dır. Elde edilen antilösemik ve miyelosupresif etkiye göre bu tertip 2. ve hatta 3. defa, her enjeksiyon arası 7-10 günden az olmamak üzere tekrarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Terapötik programın bir parçası olarak neoplozmanın çeşitli tiplerinin tedavisinde kullanılır. Gerek akut ve gerekse kronik lösemide yanıt alınmıştır. Lenfoma, yumuşak nesiç sarkoması, nöroblastoma, akciğer ve göğüs kanserleri bu ilacın uygulanmasından sonra gerilemiştir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağızda ülserasyon veya kemik iliği depresyonu bulunduğu hallerde tekrarlanmamalıdır. Bazı hallerde ağızda ülserasyon olmadan önce başlangıçta bir yanma hissi olur ki, böyle bir durumda ilacın tekrarı önerilmez.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında rutin hematolojik kontroller yapılmalı ve tedavinin onuncu gününden sonra kemik iliği depresyonu olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İmmünosüpresif tedavi görenlerde, hastanın enfeksiyonlara karşı direnci azalacağından, tedavi süresince aseptik bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir.

 

Yan Etkileri:

alopesi, ağızda ülserasyon, kemik iliği depresyonu meydana getirebilir. Bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Kalpte taşikardi, EKG'da T dalgasının düzlenmesi ve ST düşüklüğü gibi etkiler görülebilir. Hastaların %1'inde konjestif kalp yetersizliği görülmüştür. 550 mg/m2'lik kümülatif bir dozdan sonra kardiyotoksisite ihtimali artar.