1ilaç

ANBIN Flakon

DEM 

 

Etken Madde(ler):

Antitrombin III (ATIII) 50 IU/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 flakon, 20 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Anbin'in miktarı ve uygulamanın sıklığı, klinik geçerlilik ve laboratuvar değerlerine göre hastanın ihtiyacı doğrultusunda tayin edilmelidir. Antitrombin III aktivitesinin 1 IU'si, normal insan plazmasının 1 ml'si içindeki antitrombin III miktarına eşdeğerdir. Konsantrasyon %100 olarak kabul edilir. Antitrombin III'ün vücut ağırlığının kg'ı başına 1 IU uygulanması, antitrombin III aktivitesini yaklaşık olarak %1 kadar yükseltir. Başlangıç dozu: Gerekli antitrombin III ünitesi (IU) = Vücut ağırlığı (kg) x (100 - bazal antitrombin III aktivitesi (%). Başlangıçta %100 antitrombin III aktivitesi elde edilmeli ve tedavi süresince aktivitenin %80'in üzerinde olması sağlanmalıdır. Anbin'in dozu, antitrombin III aktivitesinin laboratuvar ölçümlerine göre tayin edilir. Ölçümler, hastanın durumu kararlılık gösterinceye kadar günde 2 defa yapılmalı ve daha sonra günde bir defa ve sonraki enfüzyondan hemen önce gerçekleştirilmelidir. Antitrombin III'ün yarı ömrünün, disemine intravasküler koagülasyon gibi belirli klinik koşullarda önemli düzeyde kısaldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Antitrombin eksikliği olan hastaların tedavisinde kullanılır. Kalıtsal Antitrombin Eksikliği; cerrahi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili tromboz ve pulmoner embolinin önlenmesinde profilaktik olarak ve tromboz, pulmoner emboli ve disemine intravasküler koagülasyonda (yaygın damar-içi pıhtılaşma, DIC sendromu) veya gebelik sırasında ortaya çıkan koagülasyon problemlerinde, tedavi edici olarak kullanılır. Edinsel Antitrombin Eksikliği; sepsis, travma, kanser, tromboembolizm ve sorunlu gebeliğe bağlı olarak gelişen antitrombin eksikliği, disemine intravasküler koagülasyon veya diğer ciddi pıhtılaşma bozukluklarında kullanılır. Replasman tedavisi olarak pıhtılaşmayı normale getirmek ve primer hastalığın tedavisine imkan sağlamak üzere kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelere karşı bilinen allerjisi olan hastalarda dikkatli kullanılması tavsiye olunur.

 

Yan Etkileri:

Ağır seyirli disemine intravasküler koagülasyonlu hastalarda nadiren (%0.1'den az) vazodilatör etkiler gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Antitrombin eksikliği olan hastalarda birlikte uygulanan antitrombin, heparinin antikoagülan etkisini artırır. Bu hastalarda kanamanın önlenmesi bakımından heparinin etki ve konsantrasyonunun göz önünde bulundurulması çok önemlidir.