1ilaç

AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER Flakon

CEM FARMA

 

 

Etken Madde(ler):

Polidokanol

 

Piyasa Şekilleri:

1 %: 30 ml'lik 1 flakon, 0.5 %: 30 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hekim tarafından sadece klinikte uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

%0.5 ve %1'lik formu: Endoskopik olarak teşhis; özofagus kanamaları, gastrik veya duodenal lezyonlardaki ülser tipi kanamalar, anjiodisplazi ve papillotomilerde endikedir. %2 ve %3'lük formu: Her çaptaki varisler, belirgin venler ve dilate olmuş kütan venlerin sklerozasyonunda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Yatalak hastalarda, 3. ve 4. derece daralan arter hastalığı olanlarda, şok durumundaki hastalarda ve polidokanole alerjisi olan hastalarda kesinlikle kontrendikedir. Ayrıca; venlerin ya da çevre dokunun enflamasyonu, ateşli vakalar, kaşeksi, böbrek hastalıkları, antikoagülan kulllanımı, yaşlılığa bağlı otonomik labilite, bronşiyal astım, alkolü bıraktırma tedavisinden sonra, hamilelik, bacaklardaki ödemler, skerozasyon bölgesindeki cilt hastalıkları, ağır kalp hastalıkları, diyabetik ve aterosklerotik vazokonstrüksiyonda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İntraarteriyel olarak enjekte edilmemelidir. Bu çok nadir vakalarda anafilaktik şoka neden olabilir. Özofagus varisleri %0.5 ve %1'den daha yüksek polidokanol konsantrasyonları ile skleroze edilmemelidir. Bu çok şiddetli nekroze ve rüptüre kadar giden sekellere neden olur.

 

Yan Etkileri:

Özofagusun nekrozu ve ülserasyonu; ateş, pleural effüzyon, özofagial, stenoz ve çok nadir anafilaktik şok yapabilir. Sklerozasyon; uygulanan bölgede renk bozulması en genelidir. Çevre dokuya enjeksiyon halinde lokal doku ölümleri, ve yüzeyel ven enflamasyonları oluşabilir. Alerjik deri reaksiyonları, alerjik şok ve astma nadiren oluşur. Prostat bölgesinde ağrı oluşabilir. Ayrıca kollaps, başdönmesi, görme bozukluğu ve matalik tat geçici reaksiyonlar şeklinde oluşabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

İçeriğindeki etanol nedeniyle SSS üzerine paralizi etkisi olan ilaçların etkisini artırır. Ayrıca antihistaminik, antihipertansif, hipnotik, psikotrop, antiepileptik, adale gevşetici ve morfin türevi analjezikler de bu etkiyi arttırır. Kardiyovasküler sistemi etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.