1ilaç

MONARC-M IV Flakon

CANKAT

 

 

Etken Madde(ler):

Faktör VIII

 

Piyasa Şekilleri:

250 IU: 1 i.v. flakon ve 1 çözücü flakon, 500 IU: 1 i.v. flakon ve 1 çözücü flakon, 1000 IU: 1 i.v. flakon ve 1 çözücü flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Her Monarc-M flakonu etiketi üzerinde, içerdiği AHF aktivitesi IU cinsinden verilmiştir. Plazmada IU/dl veya normalin % cinsinden bildirilen in vivo maksimum AHF düzeyi, vücut ağırlığının beher kg'ı için verilen (IU/kg) dozun iki ile çarpılması ile hesaplanır. Örnek: 70 kg ağırlığındaki bir hastaya 1750 IU AHF'lik bir doz, örnek olarak, 25 IU/kg (1750/70) uygulandığında, infüzyon sonrası AHF artışı piki 25X2=50 IU/dl (normal'in %50'si) olarak beklenmelidir. 40 kg ağırlığında bir çocuk için %70'lik bir pik düzeyi gereklidir. Bu durumda doz 70/2X40=1400 IU olacaktır.

 

 

Endikasyonları:

Hemofili A hastaları (konjenital Faktör VIII yetmezliği), edinilmiş Faktör VIII yetmezliği ve Faktör VIII'e karşı antikor gelişmiş hemofili hastalarının tedavisinde ve bu nedenlere bağlı kanamaların profilaksisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın içinde bulunan maddelere karşı allerjisi olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunmalıdır.

 

Uyarılar:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar ortaya çıktığı takdirde, enjeksiyon/enfüzyon derhal durdurulmalıdır. Şok tedavisinin mevcut spesifik kurallarına uyulmalıdır. Faktör VIII konsantratının tekrarlayan tedavi uygulamalarından sonra plazmadaki inhibitör düzeyi tayin edilmelidir. Gebelikte kullanımının emniyeti bu güne kadar kontrollü klinik çalışmalarla kanıtlanmamıştır. Bu bakımdan, Faktör VIII gebelik ve emzirme dönemlerinde kesin gereksinim olduğu taktirde kullanılabilir.

 

Yan Etkileri:

Allerjik veya anafilaktik reaksiyonlar çok seyrek gözlenmiştir. Nadir vakalarda vücut ısısında artış görülmüştür. Faktör VIII'e karşı antikorlar gelişebilir. İnsan kanı veya plazmasından elde edilen ilaçlar uygulanırken enfeksiyöz ajanların geçişine bağlı enfeksiyon hastalıkları olasılığı tamamen devre dışı bırakılamamaktadır. Buna bugüne kadar bilinmeyen patojenler de dahildir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Geçimsizlik: Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Faktör VIII'in bazı enfüzyon ekipmanlarının iç yüzeyleri üzerine adsorpsiyonuna bağlı olarak tedavinin başarısız olması mümkün olabildiğinden, sadece onaylanmış enjeksiyon/enfüzyon kitleri kullanılabilir.