1ilaç

PERFALGAN İnfüzyon Solüsyonu

BRISTOL-MS 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Parasetamol

 

 

Etken Madde(ler):

Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik 12 flakon

 

 

Kullanım Şekli:

Parasetamol solüsyonu 15 dakikalık intravenöz infüzyon olarak uygulanır. Yetişkinler, adolesanlar ve 33 kg'ın üzerindeki (yaklaşık 11 yaşında) çocuklarda kullanılır. 50 kg'ın üzerindeki yetişkinler ve adolesanlar: Her defasında 1 g parasetamol (100 ml'lik bir flakon, günde en fazla dört defa  olmak üzere) uygulanabilir. Her bir uygulama en az 4 saat aralıkla yapılmalıdır. Maksimum günlük doz 4 g'ı aşmamalıdır. 33 kg'ın üzerindeki çocuklar (yaklaşık 11 yaşında), adolesanlar ve 50 kg'ın altındaki yetişkinler: Her defasında 15 mg/kg parasetamol (kg başına 1.5 ml solüsyon, günde en fazla dört defa  olmak üzere) uygulanabilir. Her bir uygulama arasındaki minimum aralık 4 saat olmalıdır. Maksimum günlük doz 60 mg/kg'ı aşmamalıdır (3 g'ı aşmadan). Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 ml/dak) her uygulamanın en az 6 saatlik ara ile yapılması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir. Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

İleri derecede böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Parasetamole aşırı duyarlılığı olanlarda ve daha önce anemisi olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

 

Uyarılar:

Parasetamolün 20 gramdan fazla alınmasında fatal risk vardır. Aktif alkolizm, viral hepatit, karaciğer hastalığı ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kronik alkoliklerde terapötik dozları takiben hepatotoksisite ve karaciğer yetmezliği gelişir. Kronik alkol bağımlılarında güvenli doz saptanamadığından, günde 2 g veya daha düşük dozlar önerilir. Alışılmış terapötik dozlarda kısa süreli olmak şartıyla gebeliğin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Yüksek dozlarda devamlı kullanımı annede anemiye, yeni doğan bebekteyse fatal böbrek hastalığına neden olabilir.

 

Yan Etkileri:

Deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Barbitüratlar ve diğer antikonvülzanlar, kloramfenikol, desipramin, doksorubisin, mide boşalma süresini etkileyen ilaçlar ve uzun süreli tedavilerde antikoagülan ilaçlarla etkileşme olasılığı vardır. Alkol parasetamolün hepatotoksik etkisini artıracağından birlikte kullanılmamalıdır.