1ilaç

NAFCIL Flakon

BRISTOL-MS

 

 

Etken Madde(ler):

Nafsilin sodyum 1 g

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 4 ml'lik çözücü ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinlerde: 4-6 saatte bir 500 mg i.m. veya 4 saatte bir  500 mg i.v., ciddi enfeksiyonlarda; 4 saatte bir 1 g i.m. ve i.v. Bebekler ve Çocuklarda (40 kg üstü): Günde 2 defa 25 mg/kg i.m. Yeni doğanlarda: Günde iki defa 10 mg/kg i.m. uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Penisilinaza dirençli bir penisilin olan nafsilin, bu ilaçlara karşı duyarlı ve penisilinaz üreten stafilokokların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde endikedir. İnfeksiyon etmenini ve ilaca karşı duyarlığını belirlemek için kültür ve duyarlılık testi yapılmalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir penisiline karşı aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonu göstermiş kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Penisilin alan hastalarda ciddi ve kimi zaman fatal hipersensitivite (anafilaktik şok ve kollaps) reaksiyonları görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce mutlaka hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğu saptanmalıdır. Herhangi bir penisiline karşı duyarlılık göstermiş hastalara uygulanmamalıdır. Önemli alerji ve/veya astımı olan hastalarda penisilin dikkatle kullanılmalıdır. Duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan dolaşımı gibi organ ve sistemlerde periyodik kontroller yapılmalıdır. Karsinojenik, Mutajenik ve Fertilite Üzerine Etkileri: Bu ilaçlarla uzun dönem hayvan çalışmaları yapılmamıştır. Hamilelik ve Emzirme: Hamile kadınlarda kullanımının güvenilir olduğunu gösteren uygun ya da kontrollü çalışmalar yoktur. Penisilinler anne sütüne geçtiğinden emziren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. Pediatrik Kullanımı: Yeni doğanlarda renal fonksiyonlar tam gelişmediğinden, vücuttan tümüyle atılamazlar ve kan seviyelerinde aşırı artış görülebilir.

 

Yan Etkileri:

Genellikle tedavi sonucunda sensitizasyon görülür. Ani ve geç olmak üzere iki tür penisilin alerjisi reaksiyonu görülmüştür. Ani reaksiyonlar genellikle ilaç alındıktan sonra 20 dakika içinde ortaya çıkar ve ürtiker ve kaşıntıdan, anjionörotik ödem, laringospazm, bronkospazm, hipotansiyon, vasküler kollaps ve ölüme kadar ciddiyetleri artabilir. Ayrıca ürtiker, prurit ve ateş olabilir. Geç alerjiler 48 saat, bazen 2-4 hafta sonra ortaya çıkabilir. Serum hastalığına benzer semptomlar (örn. ateş, halsizlik, ürtiker, miyalji, artralji, karın ağrısı) ve değişken cilt kızarıklıkları görülür. Sinir Sistemi Reaksiyonları: Özellikle böbrek yetersizliği olan hastalarda, penisilin G ile görülene benzer nörotoksik reaksiyonlara neden olabilir. Ürojenital Reaksiyonlar: Böbrek tübülüslerinde zedelenme ve interstisyel nefrit görülmüştür. Bu reaksiyon kaşıntı , ateş, eozinofili, hematüri, proteinüri ve böbrek yetersiliği ile birlikte görülür. Hematolojik Reaksiyonlar: Geçici lökopeni, granülositopeni ile nötropeni veya trmbositopeni seyrek olarak görülür. Ayrıca; diyare, bulantı ve kusma görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Varfarin ve siklosporin ile etkileşebilir. Kumarin bileşiklerinin antikoagülan etkisini azaltabilir. Diğer hepatotoksik ilaçlarla etkileşebilir. Tetrasiklin, penisilinin bakterisid etkisini engelleyebileceğinden, ikisi aynı anda kullanılmamalıdır.