1ilaç

MEGACE Tablet

BRISTOL-MS

 

 

Etken Madde(ler):

Megestrol asetat 160 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Meme kanserinde tek veya bölünmüş dozlar halinde 160 mg/gün; endometriyum kanserinde tek veya bölünmüş dozlar halinde 40-320 mg/gün dozunda uygulanır. Megace'in etkinliğinin belirlenmesi için en az 2 aylık sürekli tedavi yeterli bir süre sayılmaktadır.

 

 

Endikasyonları:

İlerlemiş meme veya endometriyum kanserlerinin (tekrarlayan, cerrahi müdahalede bulunulamayan veya metastazlı hastalıklar) hafifletici tedavisi için endikedir. Cerrahi müdahale, radyasyon veya kemoterapi gibi kabul edilmiş yöntemlerin yerine kullanılmamalıdır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik teşhisinde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Gebeliğin ilk dört ayında progestasyonel ajanların kullanılması önerilmez. Progestasyonel ilaçlar, gebeliğin ilk üç ayında düşük yapma eğilimi gösterenlerde düşüğü önlemek için kullanılmaktadır. Ancak bu kullanımın yararlı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı gibi gebeliğin ilk dört ayında verildiğinde fetusa zararlı olabileceği konusunda veri bulunmaktadır. Ayrıca kadınların çoğunda düşük nedeni hatalı yumurta olup, bu durumda progestasyonel ajanların etkisi olması beklenemez. Ek olarak, uterus relaksasyonu özellikleri olan progestasyonel ajanların döllenmiş hatalı yumurtaların kendiliğinden düşmesini geciktirmesi olasıdır. Dolayısıyla bu tür ilaçların gebeliğin ilk dört ayında kullanılması önerilmez. Birçok rapor, konjenital kalp deformasyonları ve uzuv deformasyonlarını içeren konjenital anomalilerle uterusun dişi seks hormonlarına maruz kalması arasında bir ilişki öne sürmektedir. Bir çalışmada, ana karnında seks hormonlarına maruz kalan (oral doğum kontrol hapları, gebelik için hormon testleri veya düşük tehlikesine karşı denenen tedavi) bebeklerde uzuv deformasyon riskinin 4.7 misli arttığı tahmin edilmiştir. Bu maruz kalma sürelerinin bazısı çok kısa olup sadece birkaç günlük tedaviyi içermektedir. Veriler, uzuv deformasyon riskinin fetuslarda binde birden biraz az olduğunu göstermektedir. Hasta, gebeliğin ilk 4 ayında megestrol kullanırsa veya bu ilacı kullanırken gebe kalırsa fetusa olabilecek olası zararlar konusunda uyarılmalıdır. Dişi köpeklere 7 yıla varan sürelerle megestrol verilmesi, selim ve habis meme tümörlerinin artışıyla ilgili görülmüştür. Sıçanlarda yapılan benzer çalışmalarda ve maymunlarla yapılan çalışmalarda tümör oluşumunda artış görülmemiştir. Köpek tümörlerinin insan tümörleriyle ilişkisi bilinmemektedir, ancak megestrol kullanımı önerilirken yarar-zarar oranının belirlenmesinde ve tedavi sırasında hastaların gözlenmesinde bu durum göz önüne alınmalıdır. Megestrolün diğer tüm neoplastik hastalıklarda kullanımı önerilmez. Önerildiği şekilde kullanılırsa, megestrol kullanımı için spesifik önlemler yoktur. Tekrar eden veya metastazlı kanser için tedavi edilen herhangi bir hastanın yakın denetimi gerekir. Tromboflebit geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kilo artışı megestrolün sık rastlanan bir yan etkisidir. Bu artış genellikle iştah açılmasıyla ilgili olup, vücutta sıvı birikmesiyle bağlantılı değildir. Tromboflebit ve pulmoner emboliyi içeren tromboembolik olgu nadiren kaydedilmiştir. Bulantı ve kusma, ödem, adet dışı kanama, dispne, tümör yayılması (hiperkalsemili veya hiperkalsemisiz), hiperglisemi, alopesi, karpal tünel sendromu ve döküntü, bildirilen diğer yan etkilerdir.